Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

japanese

INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY, ss.189-196, 2016

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bagging Support Vector Machines for Leukemia Classification

IJCSI International Journal of Computer Science Issues, cilt.9, no.1, ss.355-358, 2012
Link

LMSP Method for Construction of Growth Curves

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrical Sciences, cilt.8, ss.22, 2012

Büyüme Eğrilerinin Oluşturulmasında LMSP Yöntemi

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrical Sciences, cilt.8, ss.22-28, 2012
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Exercise-mediated dsDNA damage and repair in immune cells

International symposium: Current Trends in NAtural Sciences, Pitesti, Romanya, 18 - 21 April 2019, ss.29-30

Exercise-mediated dsDNA damage and repair in immune cells

Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, Romanya, 18 - 20 April 2019, ss.30-31 Özet
Link

PUBIS TO SOLE GROWTH REFERENCE CHARTS FOR TURKİSH CHILDREN AGED 0-84 MONTHS

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, Plovdiv, Bulgaristan, 22 - 24 November 2018

FACTORS AFFECTING SUSCEPTIBILITY OF UNIVERSITY STUDENTS FOR DEPRESSIVE DISORDERS

FOURTH INTERNATIONAL JUBILEE CONGRESS OF GENERAL/FAMILY MEDICINE, Plovdiv, Bulgaristan, 22 - 24 November 2018

RNA-Dizileme Verilerinin Kümelenmesinde Yeni İstatistiksel Yaklaşımlar

XX. Ulusal ve III.Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 26 - 29 October 2018

Geniş Bant Timpanometri ile Efüzyonlu Otitis Medianın Prognozu Öngörülebilir mi?

13. Uluslararası KulakBurun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 April 2018

Improved Estimation of Body Fat Percentage via Machine-Learning Approaches

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 October 2017, ss.50

GAMLSS Modellerinin Model Yeterliliğinin Belirlenmesinde Worm Eğrileri

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 October 2017, ss.5

Metabolomik Biyobelirteçlerinin Tespitinde ANOVA-PCA Yaklaşımı

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 October 2017, ss.78

A Glimse at Long-read Sequencing and Megabase-sized Scaffolding Approaches

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 October 2017, ss.46

2x2 Tablolar için Kapsamlı Bir Web Yazılımı

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 October 2017, ss.106

Metabolomik Verilerin Sınıflandırılmasında Kısmi En Küçük Kareler Ayırma Analizi Yaklaşımı

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 October 2017, ss.77

Frequency of genital fungal infections and antifungal sensitivity of fluconazole in children and adolescents with T1DM

The 10th International Joint Meeting of Pediatric Endocrinology, Washington Dc, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 September 2017, cilt.88, ss.606-607
Link

Wrist circumference and frame size percentiles in 6-17-year old Turkish children and adolescents in Kayseri

5th Conference of the Association of General Family Practice/Family Medicine of South-East Europe, Budva, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017, ss.209

The relationship between blood pressure and sleep duration in Turkish children

5th Conference of the Association of General Practice / Family Medicine of South-East Europe, Budva, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017

Association of Internet Addiction and Depression in Graduate Students

5th Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe, BUDVA, KARADAĞ, 25 - 28 May 2017, ss.130

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığının İlerlemesinde Toll-Benzeri Reseptörlerin Etkisi

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 10 - 14 May 2017

Annexin A2 levels and chemoradiotherapy response of patients with local advanced stage non-small cell lung cancer

ICSD International Conference on Sustainable Development, Skopje, Makedonya, 19 - 23 October 2016, ss.108
Link

DataOrganizer: Veri Manipülasyonu Web Yazılımı

XVIII. Ulusal ve I. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 September 2016, ss.58

Quantative morphology of the corpus callosum of ADHD using an atlas-based analysis

2nd Asian and African Stereology Congress,, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 2 - 05 December 2015, ss.1-15

Otizmde mikroRNA Profili.

14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 27 - 30 October 2015, ss.153

Otizmde ve PTEN Geninin İlişkisinin Araştırılması.

14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 27 - 30 October 2015, ss.336

Otizmde Dil ve Konuşma Gelişiminde FOXP2 Geninin Rolü.

14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 27 - 30 October 2015, ss.320

Ağrıya Duyarsızlık İle İlişkili Genlerin Otistik Spektrum Bozukluklarında Araştırılması.

14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 27 - 30 October 2015, ss.367-368

Quantitative morphology of the subcortical structures in ADHD using an atlas-based analysis: a diffusion tensor imaging study

XXIV International Symposium on Morphological Sciences,, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 September 2015, cilt.9, no.2, ss.29-30
Link

MLSeq: Machine Learning Interface for RNA-Seq Data

The useR! Conference, Aalborg, Danimarka, 30 June - 03 July 2015, ss.207

Otizmde CC2D1A Gen Ekspresyonunun Araştırılması.

11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 September 2014, ss.1

Behçet Hastalığında ACE Polimorfizminin Araştırılması.

11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 September 2014, ss.1

ARNTL2 Gene Expression In Autism Spectrum Disorders (Oral Presentation).

24th International Medical Sciences Student Congress., İstanbul, Türkiye, 17 - 18 May 2014, ss.54

Investigation of HIF1? Gene Expression In Mineworkers.

24th International Medical Sciences Student Congress., İstanbul, Türkiye, 17 - 18 May 2014, ss.120

Evaluation of Tympanic Cavity Volume by Using CT Scan with the MATLAB and ImageJ

3. INTERNATIONAL SCIENTIFIC WRITING&STEREOLOGY WORKSHOP ÇALIŞTAYI, Samsun, Türkiye, 8 - 12 April 2014, ss.15-16

The Association of TNF-alpha and NOS3 Gene Expressions in Autism.

5th International Congress on Psychopharmacology & International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology., Türkiye, 1 - 04 October 2013

İnvazif Mantar Enfeksiyonlarında 1,3-B-D-Glucan (BG)Testinin Değerlendirilmesi

XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 1 - 04 November 2012, ss.327

Pediatrik Hastalarda Galaktomannan Antijenemi Testinin Değerlendirilmesi

XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 1 - 04 November 2012, ss.327

Hibrit Hiyerarsik Kümeleme Yöntemi ve Saglık Alanında Bir Uygulaması

Uluslararası Katılımlı 14. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 07 September 2012

Yaşam Analizlerinde Random Survival Forests ve Cox Regresyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Uluslararası Katılımlı XIV.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.88

Major Voting Gap Statistic to Estimate the Number of Clusters in a Dataset

XIV. Turkish Biostatistics Congress with International Participation, Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.14

Meme Kanserlerinde Meme Başı Tutulum Oranları

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 May 2012

Analyzing High-Through Genomic Data with R/BIOCONDUCTOR

ISCB-RSG 7th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, Nevşehir, Türkiye, 19 April 2012

Çocuklarda Dilate Kardiyomiyopatiye Bağlı Kalp Yetersizliğinin Tanı ve Yönteminde NT-PROBNP’nin Rolü

11.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 April 2012

Analysis of the factors related with engraftment in allogeneic transplant patients

38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, İsviçre, 1 - 04 April 2012, ss.179-180

A Novel Hybrid Approach for Molecular Cancer Classification

The 7th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, Türkiye, 1 - 04 April 2012

NAKİL ÖNCESİ DÜŞÜK SERUM ALBUMİN DÜZEYLERİ OTOLOGHKHN YAPILAN HASTALARDA KISALMIŞ YAŞAM SÜRESİYLE İLİŞKİLİ OLABİLİR

7.ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 - 10 March 2012, cilt.1, ss.144

Artificial Neural Networks for Diagnosis of Nipple Involvement in Breast Cancer

The 6th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics - HIBIT 2011, Türkiye, 1 - 04 May 2011, ss.79

Investigation of PAI-1 4G/5G Polymorphism In Turkish FMF Patients.

IX. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi., İstanbul, Türkiye, 1 - 04 December 2010

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Görev Yapan Çalışanların İş Memnuniyeti

VII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 October 2010, ss.165

Diğer Yayınlar