Improved Estimation of Body Fat Percentage via Machine-Learning Approaches


BİLGİN H., ZARARSIZ G. , ÖZKAYA V., ÇİÇEK B. , ERTÜRK G., KORKMAZ S., ...Daha Fazla

19. ULUSAL VE 2. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, 25 - 28 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri