Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

  • Yaşam Bilimleri

  • Biyoinformatik

  • Biyoenformasyon

  • Temel Bilimler