Duyurular & Dokümanlar

LITHOLINK CKD Patient Follow-Up Report
Rapor
9.11.2018
INTRODUCTION TO R PROGRAMMING CLASS
Duyuru
10.03.2018

This class is supported by DataCamp, the most intuitive learning platform for data science. Learn R, Python and SQL the way you learn best through a combination of short expert videos and hands-on-the-keyboard exercises. Take over 100+ courses by expert instructors on topics such as importing data, data visualization or machine learning and learn faster through immediate and personalised feedback on every exercise.

Yeni Nesil Dizileme Sistemleri için Veri Madenciliği Aracı
Diğer
20.02.2014

MLSeq yazılımı, yeni nesil dizileme sistemleri ile elde edilen gen ekspresyon verileri yardımıyla hastalıkların bilgisayar destekli moleküler tanılarının konulabilmesi için geliştirilmiştir. MLSeq yazılımının çalıştırılabilmesi için öncelikle R yazılımının (www.r-project.org) bilgisayarda kurulu olması gerekmektedir. R programı yüklendikten sonra MLSeq klasörü diğer R paketlerinin bulunduğu dizine taşınır ve R programında aşağıdaki kod ile çalıştırılabilir: library(MLSeq) MLSeq.rar Creative Commons License

"A Novel Hybrid Approach for Molecular Cancer Classification"
Sunum
17.04.2012

Materials for the The International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics (HIBIT2012) A Novel Hybrid Approach for Molecul....rar Creative Commons License