A Glimse at Long-read Sequencing and Megabase-sized Scaffolding Approaches


ELDEM V., ZARARSIZ G. , KORKMAZ S., GÖKSÜLÜK D. , ERTÜRK G., BİLGİN H., ...Daha Fazla

19. ULUSAL VE 2. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, 25 - 28 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri