Metabolomik biyobelirteçlerinin tespitinde ANOVA-PCA yaklaşımı


İPEKTEN F., ZARARSIZ G. , ÜNLÜSAVURAN M., ERTÜRK G., KORKMAZ S., GÖKSÜLÜK D. , ...Daha Fazla

19. ULUSAL VE 2. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, 25 - 28 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri