Otistik Spektrum Bozukluğunda DRD4 Gen Ekspresyonunun Saldırganlık İle İlişkisinin Araştırılması.


ŞENER E. F. , TAHERİ S. , Şahin M., Topaloğlu T., Korkmaz Bayramov K., ZARARSIZ G. , ...More

14. Sinir Bilim Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 May 2016, vol.10, no.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 10
  • City: Ankara
  • Country: Turkey