fMRI Veri Analizlerinin I statistiksel Deg erlendirmesi ve Dikkat Eksiklig i Verisi Uygulaması


ERTÜRK G. , ACER N. , ZARARSIZ G. , ÜNLÜSAVURAN M., ELMALI F., MUTLU F., ...More

I. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 26 - 29 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text