Lokal ileri evre KHDAK’xxli hastalarda AnneksinA2’xxnin prediktif ve prognostik değeri


EROĞLU C. , Tekin B., ÜNAL D., ÇETİN A. , ZARARSIZ G. , KAPLAN B.

XIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey