Machine Learning Based Virtual Screening in Drug Discovery


KORKMAZ S., ZARARSIZ G. , GÖKSÜLÜK D. , SÜT N.

19. ULUSAL VE 2. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, 25 - 28 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri