Metabolomik Verilerin Sınıflandırılmasında Kısmi En Küçük Kareler Ayırma Analizi Yaklaşımı


ÜNLÜSAVURAN M., ZARARSIZ G. , İPEKTEN F., ERTÜRK G., KORKMAZ S., GÖKSÜLÜK D. , ...Daha Fazla

19. ULUSAL VE 2. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, 25 - 28 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri