Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de romanların yaşadıkları problemlere romanlar, yerel idareciler ve yöneticiler perspektifinden bir bakış

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.50, sa.34, ss.164-185, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgileri Yerel Coğrafyaya İndirgemek: Şehrimiz ve SosyalBilgiler Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.2, ss.121-136, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzelerin Eğitimsel İşlevine ve Kullanımına İlişkin Müze Uzmanlarının Görüşleri,

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, sa.6, ss.2439-2457, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ortaokul Branş Öğretmenlerinin Derslerinde Müzelerden Yararlanma Durumları ile Müze ve Tarihi Mekâna İlişkin Görüşleri

Uluslararası Müze Eğitimi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.32-49, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Dışı Öğrenme ve Öğretim Mekânları Olarak Bilim Merkezleri: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Deneyimi

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.20, ss.1109-1135, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sosyal Bilgilerde Yerel Coğrafya Öğretimi: Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.1-20, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yerel Coğrafya ve Öğretimi

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, sa.9, ss.105-129, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

100. Yaşındaki Sosyal Bilgiler Dersini Sosyalleşme ve Toplu Öğretim Ekseninde Yeniden Düşünmek

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), cilt.2, sa.1, ss.1-22, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sınıf İçi Yaşantılarda Değerler ve Değerlerin Kazanılmasında Bir Problem: Sınıf İçi Gruplaşma

International Journal Of Eurasia Social Sciences, cilt.8, sa.29, ss.895-938, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL BİLGİLER VE TARİH DERSLERİ İÇİN ALTERNATİF BİR KAYNAK: eba.gov.tr

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.227-257, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.497-515, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Tarihi Mekânlar İle Sosyal Bilgiler Öğretimi Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüş Ve Önerileri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.108-133, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgilerde Arkeoloji Öğretimi Üzerine Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.192-215, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul Dışı Tarih Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Türk Tarih Eğitimi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.89-121, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Atatürk İlke ve İnkılâplarını Kavrama Düzeylerine İlişkin Tutumları

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.390-404, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Coğrafya Konularının Öğretimi

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.2, sa.3, ss.347-366, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Haritalarla Sosyal Bilgiler Öğretiminin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumuna, Harita Bilgi ve Becerilerine Etkisi

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019

Türkiye’de Roman Vatandaşların Algılanış Biçimleri Ve Yaşadıkları Problemler

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongres, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

Türkiye’de Sığınmacı Ailelerin Genel Durumlarına Kayseri İli Özelinde Çoklu Bir Bakış

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.1672-1683 Creative Commons License

Değişen Sınav Sistemlerine İlişkin Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşleri

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yerel Coğrafya

Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018, ss.542-550 Creative Commons License

Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmen Adayı Deneyimleri

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının İncelenmesi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB), Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.421

Sosyal Bilgileri Yerel Coğrafyaya İndirgemek: “Şehrimiz …” Dersi

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB), Nevşehir, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018, ss.387

Eğitimde Kullanılabilecek Bazı Web 2.0 Uygulamaları ve Kullanımı

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2017

Öğretmen Adaylarının Sosyal Proje Geliştirme Deneyimleri

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.69

Yarışmacı Eğitime Karşı Bir Seçenek: Toplu Öğretim Sisteminin Ürünü Sosyal Bilgiler Dersi

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.19

Müze ve Tarihi Mekânlarda Değerler Eğitimi: Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi Örneği

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.29

Müzelerin Eğitimsel İşlevine ve Kullanımına İlişkin Müze Uzmanlarının Görüşleri

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.22

Tarih Derslerinde Ne Kadar Beceri ve Değer Öğretiyoruz?

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.228-229

Sosyal Bilgiler ve Tarih Dersleri İçin Alternatif Bir Kaynak: eba.gov.tr

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.180-181

Tarih deslerinde ne kadar beceri ve değer öğretiyoruz

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 1 - 03 Eylül 2016

"Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinden ve Bu Derslerin Paydaşlarından Beklentileri"

Educational Researches and Publications Association ERPA International Congresses on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, cilt.1, sa.1, ss.114 Creative Commons License

Meslek Seçmeden Önce Meslekleri Tanımak Gerek İlkokul Ders Kitaplarında Yer Alan Meslekler

Educational Researches and Publications Association ERPA International Congresses on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.299-307

İlkokul Ders Kitaplarında Yer Alan Mesleklerin İncelenmesi

Educational Researches and Publications Association ERPA International Congresses on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.299-307

İdeal Bir Müze Eğitim Paketi Nasıl Olmalıdır

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 20 - 30 Nisan 2016

Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Coğrafya Konuları Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

Yerel Coğrafya Öğretimine Bir Bakış Sosyal Bilgiler Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

Haritanın Doğduğu Topraklarda Öğretmen Adaylarının Harita Bilgilerinin İncelenmesi

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

Tarihi Mekânlar İle Sosyal Bilgiler Öğretimi Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüş Ve Önerileri

IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2015, ss.28

Sosyal Bilgilerde Arkeoloji Öğretimi Üzerine Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi

IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2015

Ortaokul 8 Sınıf Öğrencilerinin Atatürk İlke Ve İnkılâplarını Kavrama Düzeylerine İlişkin Tutumları

V. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014, ss.118

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul Dışı Tarih Öğretimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013, ss.51

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler ve Vatandaşlık Eğitimine İlişkin Tutum ve Görüşleri

Internatıonal Symposıum On Socıal Studies Educatıon 2013 (USBES II), Aksaray, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2013, ss.85-112 Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Coğrafya Konularının Öğretimi

IV. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2013, ss.49

Kitap & Kitap Bölümleri

TARİHİ MEKÂNLARLA ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMI

Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-IV, Gülay EKİCİ, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.317-352, 2020

Dünya’da Çağdaş Eğitim Hareketleri

Eğitim Tarihi, Mehmet Köçer, Erol Koçoğlu, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.253-273, 2020

Türkiye Cumhuriyeti’xxnin Temel Nitelikleri

Vatandaşlık Bilgisi, Zihni Merey, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.230-243, 2019

Bir Tarihi Mekân Nasıl İncelenir? Gevher Nesibe Hatun Dârü’ş-Şifası ve Medresesi

Yenilikçi Sosyal bilgiler ve Tarih Öğretimi (Teori ve Uygulama), Öztürk, M., Saydam, A., Editör, Orka, Kayseri, ss.173-186, 2017 Creative Commons License

Ansiklopedide Bölümler

Müze Eğitimi

Diğer, ss.0, 2020