100. Yaşındaki Sosyal Bilgiler Dersini Sosyalleşme ve Toplu Öğretim Ekseninde Yeniden Düşünmek


KAYA E., ÖNER G.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), vol.2, no.1, pp.1-22, 2017 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF)
  • Page Numbers: pp.1-22

Abstract

At schools, several courses have been designed to make students gain certain knowledge and skills in language, numeric, etc. To help them gain the skills of social expression, social studies course has been designed. However, in time, this course has turned to be a kind of oral course in which the knowledge is memorized and learners hardly ever gain the expected skills. On the contrary, social studies course exists to help individuals adapt the life of the society, have a happy life and fulfil their responsibilities towards their country, nation and the humanity. This course, which was first put into the literature in the USA in 1916, is now at the age of 100 in the world, and it is about to be 50 in Turkey. However, it is thought that the social studies course is deviated from its basic principles and background in Turkey today. For this reason, it is necessary to reconsider this course with its simple form. In this sense, this study argues the current situation of social studies course by touching upon its historical background and the purposes behind its design. It also aims to find out the basic considerations in social studies course, which has been applied, examined and discussed for about a century, in the light of the literature. Keywords: Social Studies Course, Socialization, Integrated Education

Okullarda dilsel, sayısal vb. çeşitli bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılması için bazı dersler oluşturulmuştur. Sosyal ifade becerilerinin kazandırılması için de Sosyal Bilgiler dersi tasarlanmıştır. Ancak zamanla Sosyal Bilgilerin; Türkiye’de sadece bilgi ezberletilen, değer ve beceri kazandırmaktan uzak ve yaşamdan kopuk bir derse dönüştürüldüğü düşünülmektedir. Oysaki bu dersin temel varoluş amacı, bireyin ülkesine, milletine ve insanlığa yönelik görev ve sorumluluklarını yerine getirerek toplumsal yaşama uyum sağlamasına ve mutlu bir hayat sürdürmesine yardımcı olmaktır. 1916 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde dünya literatürüne giren bu ders, bugün dünyada 100. yaşını geride bırakmıştır. Türkiye’de ise Sosyal Bilgiler dersi 50. yaşına yaklaşmıştır. Ancak günümüz Türkiye’sinde Sosyal Bilgiler dersinin, tasarım gerekçeleri ve temel anlayışlarından hatta yaşamdan uzaklaştırıldığı söylenebilir. Bu nedenle Sosyal Bilgileri en yalın haliyle yeniden düşünme gereksiniminin ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Çalışmada Sosyal Bilgiler dersinin tarihsel temelleri ve tasarım gerekçelerine değinilerek bugün geldiği durum tartışılmaktadır. Buna dayalı olarak bir asırdır uygulanan, incelenen, tartışılan Sosyal Bilgiler dersinin temelinde hangi düşünceler yer almaktadır? sorusuna literatür ışığında yanıt aranmaya çalışılmaktadır.