Coğrafya Konularının Öğretiminde Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelemesi


Creative Commons License

İrak Ö., Öner G.

16. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2022, pp.30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde teknoloji toplumsal hayatın her alanında etkisini artırmıştır. Bu alanlardan birisi de eğitimdir. Özellikle COVID-19 pandemi süreci nedeniyle öğrenme-öğretme sürecinde öğretim ve bilgi iletişim teknolojilerine daha fazla gereksinim duyulmaya başlanmıştır. Bu kapsamda öğretmenler uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ilgilerini çekmek amacıyla çeşitli web 2.0 uygulamalarından yararlanmışlardır. Pandemi sürecinin sona ermesiyle yüz yüze eğitimde de öğrencilerin ilgisini canlı tutmak ve konuyu daha iyi öğrenmesini sağlamak amacıyla bu web 2.0 teknolojilerden sıklıkla yararlanılması önem taşımaktadır. Eğitimde yararlanılabilecek bu uygulamaların başında artırılmış gerçeklik (augmented reality) uygulamaları gelmektedir. Artırılmış gerçeklik uygulamalarından her kademede farklı derslerde kullanılabileceği gibi ortaokul düzeyinde yararlanılabilecek başlıca derslerden biri de sosyal bilgilerdir. Özellikle coğrafya konularının öğretiminde bu uygulamalardan etkin şekilde yararlanılabilir. Bu kapsamda araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin artırılmış gerçeklik uygulamalarına ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırmanın kullanıldığı bu araştırmanın çalışma grubunu 21 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler iki hafta boyunca gerçekleştirilen artırılmış gerçeklik uygulamalarının ardından görüş formu aracılığıyla yazılı olarak elde edilmiştir. Elde edilen verilen betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda artırılmış gerçeklik uygulamalarına ilişkin öğrencilerin önemli deneyimler kazandıkları ve konuları daha iyi öğrendikleri tespit edilmiştir. Bu çalışma TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 1919B012102928 başvuru numarasıyla desteklenmiştir.