Sosyal Bilgilerde Okul Dışı Öğrenme Ortamları Olarak Bilim Merkezleri: Öğretmen Adaylarının Kayseri Bilim Merkezi Deneyimi


ÖNER G.

2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2018, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

There are about 3,000 science centres around the world. Approximately over 300 million visitors come to these centres every year. The foundations of the first science centre in the world date back to 1830. The first science centre in Turkey has been opened in Ankara on April 23rd, 1993 under the name Feza Gürsey Science Centre. Science centres have been established in Gaziantep in 2010, in Bursa in 2014, then in Konya, Kocaeli, Elazığ and Kayseri respectively with the support of TUBITAK (Science and Technological Research Council of Turkey). In addition, other scientific centres have been put into operation with the support of district municipalities and private enterprises. With the support of TUBITAK, in line with the 2023 targets, it is planned to establish science centres in all the major cities and then in all provinces. Science centres are centres that aim to make science and technology understandable and accessible for the society and increasing the importance of science and technology in the eyes of the society by bringing together individuals from different age groups and having different backgrounds; that include experimental and practical events, that encourages their visitors to try and explore; that protects public interest; that are not established with the intent to drive profit, that are financed by public or private sector resources (TUBITAK). Science centres are one of the extra scholastic learning environments that can be benefited from in various courses in every stage from pre-school education to university. One of these courses is Social Studies. The contents of the science centres being created with a thematic understanding has made it possible to easily benefit from these centres in the teaching of many subjects in social studies. The purpose of the research is to reveal the experiences related to prospective teachers’ visit to the science centre and their views on the use of science centres in social studies. The research has been designed with Qualitative Research pattern and the data obtained have been analysed again with qualitative data analysis methods.

Dünyada yaklaşık 3000 bilim merkezi bulunmaktadır. Bu bilim merkezlerine her yıl yaklaşık 300 milyonun üzerinde ziyaretçi gelmektedir. Dünya’da ilk bilim merkezinin temelleri 1830’a kadar dayanmaktadır. Türkiye’de ise ilk bilim merkezi 23 Nisan 1993 tarihinde Feza Gürsey Bilim Merkezi adıyla Ankara’da açılmıştır. 2010 yılında Gaziantep, 2014 yılında Bursa, daha sonra ise TÜBİTAK desteğiyle sırasıyla Konya, Kocaeli, Elazığ ve Kayseri illerinde bilim merkezleri kurulmuştur. Ayrıca bunlar dışında ilçe belediyeleri ve özel girişim desteğiyle de birçok bilim merkezi faaliyete geçirilmiştir. TÜBİTAK’ın desteğiyle 2023 hedefler doğrultusunda öncelikle tüm büyükşehirlere ardından ise tüm illere bilim merkezlerin kurulması planlanmaktadır. Bilim merkezleri, farklı yaş gruplarından ve farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi ve bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden; kamu yararı gözeten, kar elde etmek amacıyla kurulmayan, kamu ya da özel sektör kaynakları ile finanse edilen merkezlerdir (TÜBİTAK). Bilim merkezleri okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar her kademede yer alan çeşitli derslerde yararlanılabilecek okul dışı öğrenme ortamlarından biridir. Bu derslerden birisi de Sosyal Bilgiler’dir. Bilim merkezlerinin içeriklerinin tematik anlayışla oluşturulması, sosyal bilgilerde birçok konunun öğretiminde bu merkezlerden kolaylıkla yararlanılmasını mümkün kılmıştır. Araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilim merkezi ziyaretine ilişkin deneyimlerini ve sosyal bilgilerde bilim merkezlerinden yararlanılmasına ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma Nitel Araştırma deseni ile dizayn edilmiş ve elde edilen veriler yine nitel veri analiz yöntemleri çözümlenmiştir.