Sosyal Bilgileri Yerel Coğrafyaya İndirgemek: Şehrimiz ve SosyalBilgiler Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması


Öner G.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, no.2, pp.121-136, 2019 (Peer-Reviewed Journal)