Sanal Gerçeklik Uygulamalarına (Virtual Reality) İlişkin 5. Sınıf Öğrencilerinin Deneyimlerinin İncelenmesi


Kaplan G., Öner G.

Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2022, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde teknoloji ile gelişmelerde önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. Uluslararası toplumlar COVID-19 sürecinin de etkisiyle geçen iki yıl boyunca internete, bilgisayarlara, bilgi ve iletişim teknolojilerine daha fazla ihtiyaç duymaya ve kullanmaya başlamışlardır. Teknoloji geliştiricileri bu ihtiyacı daha ileriye taşımak ve yeni ortamlar oluşturarak daha fazla kullanıcıyı kendilerine çekmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedirler. Bunlardan biri de 2021’in son çeyreğinde gündeme gelen metaverse olarak adlandırılan sanal evren çalışmalarıdır. İnternetin geleceği olarak da ifade edilen bu evrende insanları temsil eden kişiselleştirilebilir karakterlerin yanı sıra dünyaya ait alınabilir ve satılabilir ev, otomobil, arsa, yollar, galeriler vb. unsurlar da bulunmaktadır. Bu evrene erişim daha çok sanal gerçeklik (virtual reality / VR) ve artırılmış gerçeklik (augmented reality / AR) uygulamalarıyla mümkün olsa da yakın gelecekte bilgisayarlar, oyun konsolları ve telefonlar aracılığıyla da erişim sağlaması hedeflenmektedir. Teknolojide bu gelişmeler yaşanırken eğitim alanında ise henüz sanal tur/müze (360o) ziyaretlerinden ve web 2.0 uygulamalarından yeterince yararlanılamadığı ifade edilebilir. Öğrenme-öğretme sürecinde çeşitli nedenlerle ziyaret edilemeyen mekânlar sanal tur/müzeler ile ziyaret edilebilse de öğrencilerde yeterli ilgi ve gerçeklik hissiyatını uyandırmadığı söylenebilir. Bu kapsamda geleceğin teknolojisinde önemli bir yer edinmesi beklenen sanal gerçeklik gözlüklerinden öğrenme-öğretme sürecinde yararlanılabilir. Bu bağlamda araştırmanın amacı ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin sanal gerçeklik gözlüğü ile gerçekleştirdikleri ziyaretlere ve yaşadıkları deneyimlere ilişkin düşüncelerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojinin kullanıldığı araştırma kapsamında 10 beşinci sınıf öğrencisiyle yarı yapılandırılmış formlar aracılığıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veriler betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda gerçekleştirilen sanal gerçeklik ziyaretlerine ilişkin öğrencilerin farklı deneyimler kazandıkları ve teknoloji ile sosyal bilgiler derslerine ilişkin bakış açılarının olumlu yönde etkilendiği tespit edilmiştir. Bu çalışma TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 1919B012102838 başvuru numarasıyla desteklenmiştir.