Sosyal Bilgilerde Yerel Coğrafya Öğretimi: Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi


Öner G. , Memişoğlu H.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.1-20, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 7 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-20

Özet

Yerel coğrafya öğretimi, öğrencilerin öğrenim gördüğü okulun yakın çevresinde veya civar bölgesinde yer alan, coğrafya öğretiminde kullanılabilecek tüm coğrafi unsurların öğretimde etkin bir şekilde kullanılmasıdır. Başka bir ifadeyle, öğrencinin mikro coğrafi çevresinden başlayarak bulunduğu çevreyi ve bölgeyi daha iyi anlamasına olanak sağlayan, birey olarak yer aldığı ülkeyi ve yaşadığı dünyayı anlamasını kolaylaştıran bir öğretim yaklaşımı olarak da adlandırılabilir. Araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin yerel coğrafya öğretimine, uygulamalarına ve bu uygulamaların gerçekleştirilebilirliğine ilişkin görüş ve önerilerini tespit etmektir. Araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ağırlıklı olarak Kayseri ve Bolu’da görev yapmakta olan 101 sosyal bilgiler öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Nitel Araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada araştırmacılar tarafından hazırlanan sekiz açık uçlu sorudan oluşan bir Görüş Formu kullanılmıştır. Bu formdan elde edilen bulgular, nitel araştırma analiz tekniklerinden Betimsel Analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcılar yerel coğrafyanın sosyal bilgiler dersinde kullanılabileceğini, kullanılmasıyla öğrencilere birtakım yararlar sağlayacağını ve yerel coğrafya öğretiminden sosyal bilgiler dersinde Yeryüzü Şekilleri, İklim ve Türleri, Ekonomi ve Sosyal Hayat, Nüfus ve Yerleşme, Bölgelerimiz, Ulaşım, Turizm ve Sanayi ile Tarım ve Hayvancılık gibi konularda yararlanılabileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca sosyal bilgiler öğretim programına yerel coğrafya ile ilgili doğrudan konu ve ünitelerin eklenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.