Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Release of Formaldehyde from Endodontic Sealers

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.21, ss.2091-2098, 2009

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Novel Approach for Identification of Food-borne Yeasts: Multi-Fragment Melting Analysis System (MFMAS)

2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB), Podgorica, KARADAĞ, 26 - 30 June 2018, ss.25-26

Comprarison of the Performances of Clustering Algorithms on High Resolution Melt Curves of Yeast Species

7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’xx18), Antalya, Türkiye, 24 April - 01 May 2018, ss.504-509

Multi-Fragment Melting Analysis System (MFMAS) A Novel Approach for Identification of Lactobacillus Species

6th International Molecular Biology and Biotechnology Congress (MOLBIOTECH), Afyon, Türkiye, 22 - 25 December 2017, ss.16

Discrimination of the origin of black tea samples: A data mining application

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 May 2017

APPLICATION OF MOLECULAR TECHNIQUES FOR DETECTION OF ACETIC ACID BACTERIA IN TRADITIONALLY PRODUCED VINEGAR AND MOTHER OF VINEGAR

International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies, Kapadokya, Türkiye, 15 - 17 May 2017

MULTI-FRAGMENT MELTING ANALYSIS SYSTEM (MFMAS) FOR IDENTIFICATION OF CANDIDA SPECIES

IWBBIO 2017 (5th International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering), Granada, İspanya, 26 - 28 April 2017, ss.44-48

Maya Türlerinin Tanımlanmasında Yeni bir Yaklaşım: Çoklu Fragment Melting Analiz Sistemi

1. Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 December 2016

Effects of storage conditions on aflatoxin production and expression levels of some biosynthesis genes of Aspergillus flavus in red pepper

15th International Conference on Food Processing and Technology, Roma, İtalya, 26 - 29 November 2016, cilt.7, no.12, ss.65

Transcription of A Bovine Collagen Gene Fragment In Yeast (Pichia Pastoris) Cells

15th International Conference on Food Processing and Technology, Roma, İtalya, 26 - 29 November 2016, cilt.7, no.12, ss.80

Rekombinant Antimikrobiyal Peptidler

GIDA, METABOLİZMA & SAĞLIK Biyoaktif Bileşenler ve Doğal Katkılar Kongresi 2016, İstanbul, Türkiye, 28 November 2016, ss.201-206

Multi-Target Melting Analysis for Identificationof Yeast Species Isolated From Meat and Meat Products

Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi, Lefkoşe, Kıbrıs (Kktc), 10 - 13 November 2016, ss.175-178

Escherichia coli‘nin Gümüş ve Bakır Yüzeylerde Tutunumunun İncelenmesi

Tıp Teknolojileri Kongresi (TıpTekno'16), Antalya, Türkiye, 27 - 29 October 2016, ss.1-4

Takviye edici gıda ürünlerinin kapsüllerinde PCR yöntemi ile tür tayini

Uluslararası 3. Helal ve Sağlıklı Gıda kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 October 2015, ss.128-129

Gıda sanayinde kullanılan kıl fırçaların orijininin tespiti

Uluslararası 3. Helal ve Sağlıklı Gıda kongresi, Konya, Türkiye, 30 - 31 October 2015, ss.130-131

pksL 1 Genine Özgül PCR Yöntemi ile Aflatoksikojenik Aspergillus flavus Türlerinin Tespiti

MOLEKÜLER VE TANISAL MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 4 - 07 June 2014, ss.142

Evaluation of competitiveness and adaptation ability of autochthonous starter cultures in sucuk fermentation

59th ICoMST International Congress of Meat Science and Technology, Türkiye, 1 - 04 August 2013, ss.163

Hindi Eti Ürünlerinde Farklı Türlere Ait Etlerin Real-Time PCR ile Tespiti

II. Et Ürünleri Çalıştayı "İşlenmiş Kanatlı Et Ürünleri", Manisa, Türkiye, 1 - 04 December 2012, ss.228

The application of transcriptomics in food safety

Eurobiotech 2012 Agriculture Symposium, Türkiye, 1 - 04 April 2012, cilt.161, ss.11

ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ ET KARIŞIMLARINDA REAL-TİME PCR TEKNİĞİ İLE TÜR TAYİNİ

1. Ulusal helal ve sağlıklı gıda kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 November 2011, ss.196-197

DETECTION OF AFLATOXIN PRODUCING ASPERGILLUS SPECIES IN TURKISH RED PEPPERS BY USING PCR BASED METHODS

3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety, TUBITAK MAM FP7, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 October 2011, ss.234

IDENTIFICATION AND QUANTIFICATION OF MYCOTOXIGENIC FUNGI IN FOODS: A REVIEW OF REAL-TIME PCR APPLICATIONS IN FOOD SAFETY

3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety, TUBITAK MAM FP7, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 October 2011, ss.236

Sucuk ve Benzeri Et Ürünlerinde Kullanılan Farklı Hayvan Türlerine Ait Etlerin Belirlenmesi

I. Et Ürünleri Sucuk Çalıştayı, Aydın, Türkiye, 1 - 04 December 2010, ss.131-136

Methods for the detection of gelatin origin in meat products

56th Int. Cong. of Meat Sci. and Technol., Güney Kore, 1 - 04 August 2010, ss.110

Sivas Köftesi (Tombul Köfte) ve Geleneksel Gıda Kültürümüzdeki Yeri

1. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 April 2010, ss.380-381

An Application of PCR-DGGE Analysis to Profile the Lactic Acid Bacteria Populations in Kefir

International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, Türkiye, 1 - 04 October 2009, ss.139

Fermente Ürünlerin Mikroflorasının Tespitinde PCR-DGGE Yöntemi.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 1 - 04 June 2009, ss.889-892

PCR assay for the identification of animal species in Turkish fermented sausages

1st Int. Egyptian-Jordanian Conf.; Biotechnol. and Sustainable Dev.: Current Status and Future Scenarios, Mısır, 1 - 04 December 2006

PCR Identification of Horse and Donkey Meats in Heat Treated Meat

52th Int. Cong. of Meat Sci. and Technol., İrlanda, 1 - 04 August 2006, ss.59-60

Nitrit ilavesi ve vakum ambalajın Clostridium sporogenes üzerine etkisi.

Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa, Türkiye, 1 - 04 June 2004, ss.96-133

Potential Benefits of Nitrite in Kavurma Processing

Blacksea & Central Asian Symp. on Food Technol., Türkiye, 1 - 04 October 2000, ss.85

Kitap & Kitap Bölümleri

Handbook of Meat and Meat Processing

Meat species identification, Hui Y. H., Editör, Crc Press, ., ss.249-276, 2012

Modern Biyoteknoloji ve Uygulamaları

Genetiği Değiştirilmiş Bitkilerin Kullanımı, Dündar M., Editör, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, ss.490-568, 2010

Gıda Analizleri

Erciyes Üniversitesi Ders Yayınları, Kayseri, 2009