Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Multi fragment melting analysis system (MFMAS) for one-step identification of lactobacilli.

Journal of microbiological methods, cilt.177, ss.106045, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multifragment melting analysis of yeast species isolated from spoiled fruits

JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY, cilt.124, ss.522-534, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Detection of seagull meat in meat mixtures using real-time PCR analysis

FOOD CONTROL, cilt.34, ss.47-49, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Identification of meat species by TaqMan-based real-time PCR assay

MEAT SCIENCE, cilt.82, ss.444-449, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Release of Formaldehyde from Endodontic Sealers

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.21, ss.2091-2098, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PCR assay for the identification of animal species in cooked sausages

MEAT SCIENCE, cilt.77, ss.649-653, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sucuk - Türkische Rohwurst Wirkung von hydratisiertem, fettfreiem Sojamehl (FFSM) auf die Reifung

FLEISCHWIRTSCHAFT, cilt.85, ss.94-96, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Sucuk - Turkish raw sausage - Effect of hydratised fat-free soy meal (FFSM) on ripening

FLEISCHWIRTSCHAFT, cilt.85, ss.94-96, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kendiliğinden Montajlı Peptidler ve Kullanım Alanları

International Journal of Life Sciences and Biotechnology, cilt.3, ss.1-24, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Gıdalardaki Bozulma Etkeni Maya Türlerinin İzolasyonu ve Tanımlanması

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , cilt.35, ss.15-28, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isıl İşlem Görmüş Sütlerde Salmonella Typhimurium Canlı Hücrelerinin PMA/Real-Time PCR ile Belirlenmesi

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, cilt.5, ss.518-524, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Real-time PCR tekniği ve Gıda Analizlerinde Kullanımı

Gıda Teknolojisi, ss.84-88, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Identification of Different Meat Species Used In Sucuk Production By PCR Assay

Gıda Dergisi, cilt.35, ss.81-87, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Tür Hayvan Etlerinin Tespitinde Real-Time PCR tekniği

Kayseri Ticaret Borsası Dergisi, ss.12-15, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Gıdalarda Dioksin Kontaminasyonu ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.4, ss.9-15, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Novel Approach for Identification of Food-borne Yeasts: Multi-Fragment Melting Analysis System (MFMAS)

2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB), Podgorica, KARADAĞ, 26 - 30 Haziran 2018, ss.25-26

Comprarison of the Performances of Clustering Algorithms on High Resolution Melt Curves of Yeast Species

7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’xx18), Antalya, Türkiye, 24 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.504-509

Multi-Fragment Melting Analysis System (MFMAS) A Novel Approach for Identification of Lactobacillus Species

6th International Molecular Biology and Biotechnology Congress (MOLBIOTECH), Afyon, Türkiye, 22 - 25 Aralık 2017, ss.16

Discrimination of the origin of black tea samples: A data mining application

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017

APPLICATION OF MOLECULAR TECHNIQUES FOR DETECTION OF ACETIC ACID BACTERIA IN TRADITIONALLY PRODUCED VINEGAR AND MOTHER OF VINEGAR

International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies, Kapadokya, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017

MULTI-FRAGMENT MELTING ANALYSIS SYSTEM (MFMAS) FOR IDENTIFICATION OF CANDIDA SPECIES

IWBBIO 2017 (5th International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering), Granada, İspanya, 26 - 28 Nisan 2017, ss.44-48

Maya Türlerinin Tanımlanmasında Yeni bir Yaklaşım: Çoklu Fragment Melting Analiz Sistemi

1. Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2016

Transcription of A Bovine Collagen Gene Fragment In Yeast (Pichia Pastoris) Cells

15th International Conference on Food Processing and Technology, Roma, İtalya, 26 - 29 Kasım 2016, cilt.7, no.12, ss.80

Effects of storage conditions on aflatoxin production and expression levels of some biosynthesis genes of Aspergillus flavus in red pepper

15th International Conference on Food Processing and Technology, Roma, İtalya, 26 - 29 Kasım 2016, cilt.7, no.12, ss.65

Rekombinant Antimikrobiyal Peptidler

GIDA, METABOLİZMA & SAĞLIK Biyoaktif Bileşenler ve Doğal Katkılar Kongresi 2016, İstanbul, Türkiye, 28 Kasım 2016, ss.201-206

Multi-Target Melting Analysis for Identificationof Yeast Species Isolated From Meat and Meat Products

Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi, Lefkoşe, Kıbrıs (Kktc), 10 - 13 Kasım 2016, ss.175-178

Escherichia coli‘nin Gümüş ve Bakır Yüzeylerde Tutunumunun İncelenmesi

Tıp Teknolojileri Kongresi (TıpTekno'16), Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016, ss.1-4

Takviye edici gıda ürünlerinin kapsüllerinde PCR yöntemi ile tür tayini

Uluslararası 3. Helal ve Sağlıklı Gıda kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2015, ss.128-129

Gıda sanayinde kullanılan kıl fırçaların orijininin tespiti

Uluslararası 3. Helal ve Sağlıklı Gıda kongresi, Konya, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2015, ss.130-131

pksL 1 Genine Özgül PCR Yöntemi ile Aflatoksikojenik Aspergillus flavus Türlerinin Tespiti

MOLEKÜLER VE TANISAL MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.142

Evaluation of competitiveness and adaptation ability of autochthonous starter cultures in sucuk fermentation

59th ICoMST International Congress of Meat Science and Technology, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2013, ss.163

Hindi Eti Ürünlerinde Farklı Türlere Ait Etlerin Real-Time PCR ile Tespiti

II. Et Ürünleri Çalıştayı "İşlenmiş Kanatlı Et Ürünleri", Manisa, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2012, ss.228

The application of transcriptomics in food safety

Eurobiotech 2012 Agriculture Symposium, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, cilt.161, ss.11

ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ ET KARIŞIMLARINDA REAL-TİME PCR TEKNİĞİ İLE TÜR TAYİNİ

1. Ulusal helal ve sağlıklı gıda kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.196-197

IDENTIFICATION AND QUANTIFICATION OF MYCOTOXIGENIC FUNGI IN FOODS: A REVIEW OF REAL-TIME PCR APPLICATIONS IN FOOD SAFETY

3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety, TUBITAK MAM FP7, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2011, ss.236

DETECTION OF AFLATOXIN PRODUCING ASPERGILLUS SPECIES IN TURKISH RED PEPPERS BY USING PCR BASED METHODS

3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety, TUBITAK MAM FP7, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2011, ss.234

Sucuk ve Benzeri Et Ürünlerinde Kullanılan Farklı Hayvan Türlerine Ait Etlerin Belirlenmesi

I. Et Ürünleri Sucuk Çalıştayı, Aydın, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2010, ss.131-136

Methods for the detection of gelatin origin in meat products

56th Int. Cong. of Meat Sci. and Technol., Güney Kore, 1 - 04 Ağustos 2010, ss.110

Sivas Köftesi (Tombul Köfte) ve Geleneksel Gıda Kültürümüzdeki Yeri

1. Uluslararası Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2010, ss.380-381

An Application of PCR-DGGE Analysis to Profile the Lactic Acid Bacteria Populations in Kefir

International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2009, ss.139

Fermente Ürünlerin Mikroflorasının Tespitinde PCR-DGGE Yöntemi.

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2009, ss.889-892

Et Ürünlerinde Kullanılan Farklı Tür Hayvan Etlerinin Tespitinde Real-Time PCR Tekniği

Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008, ss.553-556

PCR assay for the identification of animal species in Turkish fermented sausages

1st Int. Egyptian-Jordanian Conf.; Biotechnol. and Sustainable Dev.: Current Status and Future Scenarios, Mısır, 1 - 04 Aralık 2006

PCR Identification of Horse and Donkey Meats in Heat Treated Meat

52th Int. Cong. of Meat Sci. and Technol., İrlanda, 1 - 04 Ağustos 2006, ss.59-60

Nitrit ilavesi ve vakum ambalajın Clostridium sporogenes üzerine etkisi.

Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2004, ss.96-133

Potential Benefits of Nitrite in Kavurma Processing

Blacksea & Central Asian Symp. on Food Technol., Türkiye, 1 - 04 Ekim 2000, ss.85

Kitap & Kitap Bölümleri

Genetiği Değiştirilmiş Bitkiler

GÜNCEL BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI, Munis Dündar, Haydar Bağış, Editör, MGRUP MATBAACILIK /KAYSERİ, Kayseri, ss.135-164, 2017

Meat species identification

Handbook of Meat and Meat Processing, Hui Y. H., Editör, Crc Press, ., ss.249-276, 2012

Genetiği Değiştirilmiş Bitkilerin Kullanımı

Modern Biyoteknoloji ve Uygulamaları, Dündar M., Editör, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, ss.490-568, 2010

Gıda Analizleri

Erciyes Üniversitesi Ders Yayınları, Kayseri, 2009