Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

  • Yaşam Bilimleri (LIFE)

  • Mikrobiyoloji

  • BİYOTEKNOLOJİ VE UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ