Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Rainwater harvesting with polyethylene film covered ridges for pumpkin (Cucurbita pepo L.) seed production under semiarid conditions

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, vol.27, no.3, pp.285-291, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Responses of '0900 Ziraat' Sweet Cherry Variety Grafted on Different Rootstocks to Salt Stress

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.43, no.1, pp.214-221, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Green Long Pepper Growth under Different Saline and Water Regime Conditions and Usability of Water Consumption in Plant Salt Tolerance

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.21, no.2, pp.167-176, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Salinity Impact on Yield, Water Use, Mineral and Essential Oil Content of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.)

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.18, pp.177-186, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Salinity and drought affect yield response of bell pepper similarly

ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, vol.61, no.6, pp.514-522, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

RESPONSE OF PEA (PISUM SATIVUM) TO SALINITY AND IRRIGATION WATER REGIME

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.15, no.5, pp.400-409, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier

Growth, yield, and water use of okra (Abelmoschus esculentus) and eggplant (Solanum melongena) as influenced by rooting volume

NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE, vol.37, no.3, pp.201-210, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Response of cowpea (Vigna unguiculata) to salinity and irrigation regimes

NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE, vol.37, no.3, pp.271-280, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier

Growth, yield, and water use of okra (Abelmoschus esculentus) and eggplant (Solanum melongena) as influenced by rooting volume.

NewZealand Journal of Crop and New Zealand Journal Of Crop And Horticultural Science, vol.37, pp.201-210, 2009 (Journal Indexed in SCI)

Response of lettuce (Lactuca sativa var. crispa) to salinity of irrigation water

New Zealand Journal of Crop and New Zealand Journal Of Crop And Horticultural Science, vol.36, pp.265-273, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier

Growth and evapotranspiration of okra (Abelmoschus esculentus L.) as influenced by salinity of irrigation water

JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING, vol.134, no.2, pp.160-166, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Response of okra to water stress

Mustafa Kemal University Journal of Agricultural Sciences, vol.24, pp.313-319, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Birinci ve İkinci Ürün Çerezlik Kabağın (Cucurbita pepo L.) Su Kullanımı ve Veriminin Belirlenmesi

Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, vol.0, no.0, pp.309-318, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Şebin Ceviz Çeşidinin Stres Koşullarına Dayanımının Belirlenmesi

Acta Histochemica, vol.34, pp.143-151, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Holt Yaklaşımı ile Referans Bitki Su Tüketiminin Mevsimsel Değişiminin Saptanması

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, vol.6, pp.75-81, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Effects of Salt and Water Stress on Walnut of The Leaf Nutrient Accumulation

Agriculture and Food, no.5, pp.534-541, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Use of Crop Water Stress Index for Pumpkin Seed

The Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, vol.30, pp.301-306, 2016 (Other Refereed National Journals)

Tuz Stresinin Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Kirazın Vejetatif Gelişimine Etkilerinin Belirlenmesi

Türkiye Tarımsal Araştırma Dergisi, no.1, pp.154-161, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Seed yield and quality of pepper plants grown under salt stress

African Journal Of Biotechnology, vol.12, no.49, pp.6833-6836, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Seed yield and qaulity of pepper plants grown under salt stress

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.12, no.49, pp.6833-6836, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Using SPEI for Evaluating of Global Warming Effects on Drought

Soil-Water Journal, vol.2, no.2, pp.1317-1324, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

M5 model trees and neural network based modelling of ET0 in Ankara, Turkey

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, vol.37, no.2, pp.211-219, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Su ve Tuzluluk Stresinin Mürdümük’te (Lathyrus sativus L.) Bitki Büyüme, Gelişme, Verim ve Su Tüketimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi.

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.30, no.1, pp.1-12, 2013 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Su Hasadı Teknikleri, Yapıları Ve Etkileri

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.4, no.2, pp.65-71, 2011 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Carrot (Daucus carota L.): Yield and Quality Under Saline Conditions

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.26, no.1, pp.51-56, 2011 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Su Hasadı Teknikleri

TABAD Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.4, no.2, pp.65-71, 2011 (Other Refereed National Journals)

Karaman İlinde Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı Kullanılarak Kuraklığın Tahmini

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.4, no.1, pp.7-13, 2011 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Konya ve Karaman İllerinde Bitki Su Tüketimi (ETo) Değişiminin Analizi

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-5, 2011 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kayseri İlinde Mevsimsel Bitki Su Tüketimindeki (ETo) Değişimin Saptanması

Tarım Bilimleri Araştırma Turk Psikoloji Dergisi, vol.3, no.2, pp.21-25, 2010 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Farklı Yaklaşımlarla Karaman İlinin Kuraklık Analizi

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.3, no.1, pp.19-23, 2010 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kayseri İlinin RDI (Reconnaissance) İndeksine Göre Kuraklığının Değerlendirilmesi

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.3, no.1, pp.13-17, 2010 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Farklı Yıkama Oranlarında Sulama Uygulamalarının Fasulyenin (Phaseolus vulgaris) Gelişimine ve Besin Maddesi İçeriğine Etkisi

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.25, no.2, pp.51-60, 2008 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Farklı Çevre Koşulları ile Sulama Suyu Tuzluluğu İlişkilerinin Domatesin Büyüme, Gelişme, Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.23, no.1, pp.15-23, 2006 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Tokat Yöresinde Seraların İklimlendirme Gereksinimleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Turk Psikoloji Dergisi, vol.23, no.1, pp.25-36, 2006 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Tarım alanlarında erozyon kontrol yöntemleri

Türktarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Turk Psikoloji Dergisi, no.164, pp.33-37, 2005 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Erozyon Nedenleri ve Etkileri

Türk-Koop Ekin Dergisi, vol.7, no.23, pp.92-96, 2003 (Other Refereed National Journals)

Erozyon Kontrolünde su ve Sediment Tutma Havuzları

Türk-Koop Ekin Dergisi, vol.6, no.19, pp.57-61, 2002 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Seralarda Doğal Havalandırma Sistemlerinin Planlanmasında Modellerden Yararlanma

19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.175-191, 1998 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FARKLI TOPRAK NEM TANSİYONUNDA SULAMANIN ÇEREZLİK KABAKTA VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ

International Erciyes Agriculture, Animal and Food Sciences Conference, Kayseri, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.630-638 Creative Commons License

Çerezlik Kabakta Yaprak Görsel Turgor Kaybına Bağlı Sulama Zamanlaması

International Erciyes Agriculture, Animal and Food Sciences Conference, Kayseri, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.599-608 Creative Commons License

Response of Okra to Water Stress

1st International Congress on Biyosystems Engineering, Hatay, Turkey, 24 - 27 September 2019, pp.80 Creative Commons License

Effects of Various Fertilizers and Different Nitrogen Doses on Pumpkin Seed (Cucurbita pepo L.)

1st International Erciyes Agriculture, Animal and Food Sciences Conference, Kayseri, Turkey, 24 - 26 April 2019, vol.1, no.1, pp.120-125

Farklı Derinliklere Kadar Yapılan Ekim Sulamalarının Çeşitli Tarihlerde Ekilmiş Kışlık Buğdayın Verim ve Kalitesine Etkisi

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, vol.1, pp.432-442 Creative Commons License

Determination of Water Use, Yield and Quality of Pumpkin (Cucurbita pepo L.) As First and Second Crop

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, vol.1, pp.628 Creative Commons License

Effects of Water Harvesting on Pumpkin (Cucurbita pepo L.) Plants Chlorophyll Contents

International Eurasian Congress on Natural Nutrition and Healthy Life, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018, pp.291-295 Creative Commons License

Pumpkin Seed (Cucurbita pepo L.) Production under Different Nitrogen Doses

4th International Agriculture Congress, Nevşehir, Turkey, 2 - 05 July 2018, vol.1, no.1, pp.100

Vegetation Index Usage for Yield Estimation of Pumpkin Seed Under Drip Irrigation

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, pp.183

Sırt ve Karık Mikro-Havza Yağmur Suyu Hasadı Tekniği Altında Nohut Gelişimi ve Verimi

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, vol.1, no.1, pp.863-872 Creative Commons License

Samsun İli Angstrom Katsayıları ve Referans Evapotranspirasyonu

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, vol.1, pp.2210

Kayseri İli Günlük Referans Evapotranspirasyonun (ET0) Yapay Sinir Ağlarıyla Tahmin Edilmesi

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, vol.1, pp.2252

Effects of Different Irrigation Levels on Oil and Fatty Acid Composition of Pumpkin Seeds

II. International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), Budapeşte, Hungary, 7 - 11 March 2018, pp.71

Effects of Various Fertilizers on Yield and Water Use of Pumpkin Seed

II International Conference on Engineering Technology and Innovation, Budapeşte, Hungary, 7 - 11 March 2018, vol.1, pp.100

Macro Nutrient Uptake of Tall Fescue (Festuca arundinacea) as Effected by Salt Stress

nternational Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), Budapeşte, Hungary, 7 - 11 March 2018, vol.1, pp.10

Estimation Of Soil Salinity By Artificial Neural Networks Of Grasspea (Lathyrus Sativus L.) Plant Grown In Greenhouse Conditions

Computational and Statistical Methods in Applied Sciences COSTAS 2017, Samsun, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.273-274

Using Innovative Trend Approach for Evaluating Change of Seasonal Reference Evapotranspiration

3rd International Conference on Environmental Science and Technology , Budapest, Hungary, 19 - 23 October 2017, pp.11

Effects of salt and water stress on walnut of the leaf nutrient accumulation

Agriculture food 2018, International Conference, Bulgaria, 20 - 24 July 2017, vol.5, pp.534-541

Effects of Salt Stress on Micro Mineral Contents of Tall Fescue (Festuca arundinacea)

IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE), Roma, Italy, 23 - 25 August 2017, vol.1, no.1, pp.50

Water – Yield Relationship of Pumpkin Seed Irrigated With Different Irrigation Water Levels

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017

Şebin Ceviz Çeşidinin Stres Koşullarına Dayanımının Belirlenmesi

2.Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Tokat, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.14

Yield and Yield Parameters of Maize Plants as Influenced by Irrigation x Nitrogen Interactions

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, vol.1, pp.174

Significance of Root Growth and Morphology for Genotypic Differences in Nitrogen Efficiency of Potato

Ecology 2017 International Symposium, Erciyes University Science Faculty, Kayseri, 11 - 13 May 2017

Crop Coefficients for Pumpkin Seed Plants

8th International Conference on Biosystems Engineering, Tartu, Estonia, 11 - 13 May 2017, pp.147

Field Calibration of Neutron Moisture Meter For Measuring Soil Water Content in Loamy Soils

International Conference of Sustainable Developement, Skopje, Macedonia, 19 - 23 October 2016, pp.35-41

Use of Crop Water Stress Index for Pumpkin Seed

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016, vol.30, pp.301-306

Evaluating The Soil Moisture Content Through Different Interpolation Methods

6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, Prague, Czech Republic, 7 - 09 September 2016, vol.1, pp.719-725

Determination of Pumpkin Evapotranspiration in Middle Anatolian Region

International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, Turkey, 19 - 20 March 2016, pp.824-832

İç Anadolu Bölgesinde Çerezlik Kabakta Bitki Su Tüketiminin Belirlenmesi

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Kilis, Turkey, 19 - 20 March 2016, pp.824-832

Water-Yield Relationship on Pumpkin

International Conference on Natural Science and Engineering, 19 - 20 March 2016

Ulas, A., Unlukara, A., Uzun, S., Calıskan, S. (2015): Agronomic traits for nitrogen use efficiency in potato

Boden, Nährstoffe, Wasser – Forschung für die nachhaltige und effiziente Nutzung von Ressourcen, Göttingen, Germany, 17 - 18 October 2015, pp.4-5

Effect of Different Compost Doses on The Yield and Quality Characteristics of Alfalfa Under Suluova-Amasya Ecological Conditions in Turkey

VIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, Bydgoszcz-Ciechocinek, Poland, 17 - 19 September 2015, pp.1

Agronomic traits for nitrogen use efficiency in potato

boden, Nahrstoffe, wasser- forschung für die nachhalige und effiziente nutzung von ressourcen, Göttingen, Germany, 17 - 18 September 2015

Toprak nem içeriğinin farklı enterpolasyon yöntemleri ile değerlendirilmesi

4.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 04 September 2015, pp.119

Farklı Düzeyde Ekim Sulamalarının Güzlük Kişniş Verim ve Yağ Oranlarına Etkisi

II.Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Yalova, Turkey, 23 - 25 September 2014, pp.331-338

Konya-Merkez’de Referans Bitki Su Tüketimindeki Değişimin Belirlenmesi

II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, Konya, Turkey, 16 - 18 September 2014, vol.1, pp.90-95

Orta Anadolu Bölgesinde Referans Bitki Su Tüketimi Trend Analizi

II.Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, Konya, Turkey, 16 - 18 September 2014, vol.1, pp.96-102

Referans Evapotranspirasyon Hesaplamalarında Solar Radyasyon Yoğunluğu ve Nispi Güneşlenme Verilerinin Kullanımı

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 2014, vol.1, pp.84-89

Toprak Suyu Tuzluluğunun Hesaplanmasında Yeni Bir Yaklaşım

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 2014, vol.2, pp.337-342

Standartlaştırılmış Yağış Evapotranspirasyon İndisi (SPEI) ile Tokat İlinin Kuraklık Analizi

III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Tokat, Turkey, 1 - 04 September 2013, pp.511-515

Sulama ve Gübrelemede Fertigasyon Tekniği

I.Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 19 - 22 September 2012, vol.3, pp.261-286 Creative Commons License

Şeker Pancarı Su İlişkileri

1. Uluslararası Şeker Pancarı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 1 - 04 September 2012, vol.1, pp.188-196 Creative Commons License

Ispanağın Bazı Büyüme ve Verim Parametreleri Üzerine Tuzluluğun ve Bitki Su Tüketiminin Etkisi

2. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 May 2012, vol.1, pp.489-496

Lateral Çiftleri Kullanımının Sulama Sistemine, Ekonomisine ve İşletilmesine Etkisi

2. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 May 2012, vol.1, pp.141-148 Creative Commons License

Ankara İlinin RDI (Reconnaissance) İndeksine Göre Kuraklık Analizi

1. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 June 2010, vol.1, pp.259-266 Creative Commons License

Ankara İlinin Aylık ve Mevsimsel Bitki Su Tüketiminin Değişiminin Analizi

1. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 June 2010, vol.1, pp.16-23 Creative Commons License

Ankara’da Aylık ETo Miktarlarının Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Tahmin Edilmesi

1. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 June 2010, vol.1, pp.24-34 Creative Commons License

Tarım Alanlarında Tuzluluğun Belirlenmesinde Yeni Yaklaşımlar

Sulama Tuzlanma Toplantısı, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 04 June 2008, vol.1, pp.207-218 Creative Commons License

The Effect of Saline Irrigation Water on Water Use Efficiency and Mineral Matter Content of Lemon Balm (Melissa Officinalis L.)

18th International Soil Meeting (ISM) on "Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology" Proceedings, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 04 May 2006, vol.2, pp.642-646 Creative Commons License

The Effect of Different Type of Salts and Salinity Levels on Vegetative Growth, Water Consumpsion and Soil Salinity of Eggplant (Solanum melongena, L.)

International Soil Congress (ISC) on "Natural Resource Management for Sustainable Development", Erzurum, Turkey, 1 - 04 July 2004, vol.1, pp.10-17 Creative Commons License

Basınçlı Sulama Sistemleri ve Uygun Sulama Sisteminin Seçilmesi

2. Ulusal Sulama Kongresi, Aydın, Turkey, 1 - 04 October 2003, vol.1, pp.442-450 Creative Commons License

Zaman Etkili Yansıma Yöntemi (TDR) ile Toprak Neminin Ölçülmesi

2. Ulusal Sulama Kongresi, Aydın, Turkey, 1 - 04 October 2003, vol.1, pp.508-517 Creative Commons License

The Effect Salinity and Nitrogen Fertilization on Bean Yield and Quality

13th International Symposium of International Scientific Centre of Fertilizer (CIEC), Turkey, 1 - 04 June 2002, vol.1, pp.253-262

Sebze tarımında tuzlu suların kullanım olanakları

1. Ulusal Sulama Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2001, vol.1, pp.208-214 Creative Commons License

Sulama suyu tuzluluğunun toprak tuzlulaşmasına ve yıkanmaya etkisi

1. Ulusal Sulama Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2001, vol.1, pp.333-338 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Kültür Bitkilerinin Sulanması

in: Organik Tarım Eğitim Kitabı, Bulut S, Editor, M Grup Matbaacılık, Kayseri, pp.135-164, 2011

Organik Tarımda Sulama Yöntemleri ve Sistemleri

in: Organik Tarım Eğitim Kitabı, Bulut S, Editor, M Grup Matbaacılık, Kayseri, pp.165-183, 2011

Organik Meyve ve Sebze Tarımında Zararlı Yönetimi

in: Organik Tarım Eğitim Kitabı, Bulut S., Editor, M Grup Matbaacılık A.Ş., Kayseri, pp.233-256, 2011

Expert Reports

ZİRAİ BİLİRKİŞİ RAPORU

Erciyes Üniversitesi, pp.4, Kayseri, 2011

Other Publications