Domateste Azot Dozu ve Sulama Aralıkları ile Verim, Kalite ve Yaprak Besin Elementi İçeriği Arasındaki İlişkiler


Creative Commons License

Şahin S., Ünlükara A. , Geboloğlu N., Durukan A., Karaman M. R.

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.6, no.1, pp.33-38, 2016 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi
  • Page Numbers: pp.33-38

Abstract

Özet Domates (Lycopersicum esculantum L.) yetiştiriciliğinde  azot dozları ve sulama aralıkları fertigasyonda önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, farklı azot dozları (N1= 119 kg ha-1, N2= 169 kg ha-1 ve N3= 241 kg ha-1) ve sulama aralıklarının (S1=her gün sulama, S2=  üç günde bir sulama ve S3= beş günde bir sulama) domateste fertigasyon uygulamasında verim ve kalite özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışma 2009 ve 2010 yıllarında tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü yürütülmüştür. Bitki su ihtiyacı FAO 56 Penman-Monteith yöntemi kullanılarak hesaplanmış ve toprak nemi takip edilerek sulama uygulamaları kontrol edilmiştir. En yüksek verim 2009 ve 2010 yıllarında N3 x S2 uygulamasından elde edilmiştir. Artan azot dozları verimde linear artış sağlamıştır. Meyvede vitamin C ve pH içeriği azot dozları ve sulama aralığından etkilenmemiştir. Yüksek azot dozlarında suda çözünebilir kuru madde miktarı ve yapraklardaki azot ve fosfor miktarı  artmıştır. Verim ve kalite özellikleri bakımından N3 ve S2 uygulamaları en iyi sonucu vermiştir. 

Anahtar kelimeler: C vitamini, fertigasyon, suda çözünür kuru madde, pH, su tüketimi