Türkiye’nin Yarı Kurak Şartlarında Polietilen Örtülü Sırt ve Karık Yağmursuyu Hasadı Tekniği Altında Kuru Fasulye Performansı


Creative Commons License

Ünlükara A.

International Congress and Workshop on Agricultural Structures and Irrigation, Diyarbakır, Turkey, 12 - 15 May 2022, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma yarı kurak Kayseri/Türkiye koşullarında kuru fasulyenin polietilen örtülü sırtlara sahip yağmursuyu hasadı tekniğine (RWH) verdiği verim ve gelişim tepkisini ölçmek için yürütülmüştür. Üç farklı polietilen örtülü sırt genişliği (30 cm, 55 cm ve 100 cm) ve bunlar arasında 20 cm karık genişliği incelenmiş ve geleneksel yağışa dayalı tarımdaki (CRF) eşleriyle karşılaştırılmıştır. RWH uygulamalarında fasulye fideleri CRF uygulamalarından 11 gün önce çıkmıştır. Polietilen örtünün buharlaşmayı önleyici etkisi nedeniyle CRF uygulamalarına nazaran RWH uygulamalarında toprak nemi daha yüksek bulunmuştur. Bitki su tüketimi 2017 yılında 50, 75 ve 120 cm sıra arası konular için sırasıyla 135, 139 ve 141 mm ve 2018 yılında 120, 122 ve 125 mm olmuştur. CRF uygulamalarına göre RWH uygulamaları bitki boyu, yaprak alanı, bitki bakla ve tane sayısı ve bitki verimini geliştirmiştir. RWH tohum verimini CRF’ye göre 2017’de %370 ve 2018’de %377 artırmıştır. RWH tekniğinde evaporasyondaki kısmi azalma transpirasyonu artırmış ve bu şaşırtıcı tohum verimi artışlarını sağlamıştır. Bitki başına daha fazla su miktarı nedeniyle bitki sıra arasının artması bitki bakla ve tohum sayısını ve bitki tohum verimini artırmasına karşılık bitki yoğunluğundaki azalma nedeniyle tohum verimi önemli şekilde değişmemiştir. Benzer evapotranspirasyon şartlarına karşılık 2018’de tüm kuru fasulye verim ve gelişim parametreleri 2017’dekine göre daha yüksek bulunmuştur. Denemenin yürütüldüğü bu yarı kurak bölgenin hafif yağış karakteri nedeniyle 2017’de azot gübresinin 2 parçaya bölünerek uygulanması yerine 2018’de ekimde tamamının uygulanması, dikkate alınan tüm parametreleri geliştirmiştir. Örtülü sırt genişliği 55 cm ve karık genişliği 20 cm olan yağmursuyu hasat tekniği kuru fasulye için en iyi sonuçları vermiştir.

Anahtar kelimeler: Yağmursuyu hasadı, polietilen örtülü sırt, kuru fasulye, kuru tarım