Birinci ve İkinci Ürün Çerezlik Kabağın (Cucurbita pepo L.) Su Kullanımı ve Veriminin Belirlenmesi


Creative Commons License

Ünlükara A., Bakır R.

Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica, vol.0, no.0, pp.309-318, 2018 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 0
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.309-318
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Özet: Bu çalışmada Türkiye’nin yarı-kurak Kayseri şartlarında Macar fiğ-tritikale karşımı sonrası 2.ürün olarak çerezlik kabak tohumu (Cucurbita pepo L.) üretiminin yapılabilirliği, verimi ve su kullanımı incelenmiştir. Araştırmada normal ekim dönemi konusu (D1), güzlük Macar fiğ-tritikale hasadı sonrası dönemde boş bırakılan alana ekim konusu (D2) ve güzlük Macar fiğ-tritikale hasadı sonrası 2.ürün çerezlik kabak ekim konusu (D3) olmak üzere 3 konu bulunmaktadır. D1, D2 ve D3 ana konuları altında T40= 40 kPa ve T60= 60 kPa nem tansiyonlarından hemen sonra sulama şeklinde alt konular yer almaktadır. Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Planında yürütülen çalışmada her konu 4 kez tekrarlanmıştır. Ekiminden sonra 10C eşik sıcaklığın üstünde büyüme derece gün sıcaklığı (BDG) 1230 toplandığında çerezlik kabağın hasada geldiği saptanmıştır. Yetiştirme dönemleri arası tohum verimi farklı önemli bulunmamış olup D1, D2 ve D3 konularından sırasıyla 1070,  980 ve 1038 kg.ha-1 tohum verimi alınmıştır. Buna karşılık T60 konusunda tohum verimi T40 konusuna göre %11.7 daha yüksektir. Birinci (D1) ve ikinci üretimde (D2 ve D3) bitki su tüketimi sırasıyla 498, 435 ve 441 mm olup, buna karşılık su kullanım etkinliği (WUE) aynı sırada 0.20, 0.23 ve 0.24 kg.m-3 bulunmuştur. Sonuç olarak, Orta Anadolu Bölgesinde sulu tarım şartlarında 2. ürün olarak çerezlik kabak yetiştiriciliği daha fazla avantaj sağlayacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Bitki su tüketimi, çerezlik kabak, ikinci ürün, su kullanım etkinliği