Sırt ve Karık Mikro-Havza Yağmur Suyu Hasadı Tekniği Altında Nohut Gelişimi ve Verimi


Creative Commons License

Ünlükara A. , Katırcı S.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018, cilt.1, no.1, ss.863-872

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Bursa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.863-872

Özet

Özet

Türkiye’nin yarık kurak bölgelerinden biri olan Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Tarımla Araştırma ve Uygulama Merkezinde sırt ve karık mikro-havza yağmur suyu hasadı tekniğinin (SKYH) etkinliğini belirlemek için yürütülen bu çalışmada kontrol olarak kuru tarımda iki geleneksel yetiştirme konusu (K1 ve K2) ve üç sırt ve karık mikro havza yetiştirme konusu (SH1, SH2 ve SH3) incelenmiştir. Azkan ve Çakır nohut çeşitleri (Cicer arietinum L.) bitki materyalleri olarak kullanılmıştır. Tesadüf bloklarında tamamen tesadüf bölünmüş parseller deneme deseninde tasarlanan bu çalışmada her bir konu 3 kez tekrarlanmıştır. Bitki gelişme dönemi boyunca 190.8 mm yağış kaydedilmiştir. Tüm konularda nohut bitkisi 328 mm civarında su tüketmiştir. Su hasadı konularında bitki başına ortalama tohum verimi kontrol konularından %61.4 daha yüksek bulunmuştur. Buna rağmen birim alandaki bitki sayıları nedeniyle K1, K2, SH1, SH2 ve SH3 konularında sırasıyla 1314 kg, 835 kg, 1329 kg, 1376 kg ve 1420 kg/ha nohut verimi elde edilmiştir. Nerdeyse aynı tohum yoğunluğuna sahip SH1 konusundan K2 konusuna göre %55 daha yüksek nohut verimi sağlamıştır. Bu nedenle sırt-karık mikro havza su hasadı tekniğiyle daha yüksek verim alınabilmesi için daha yüksek bitki yoğunluğuna sahip 50 cm örtülü sırt ve 40 cm karıklara sahip çift sıra nohut yetiştirilebilen su hasadı konfigürasyonu önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: Kuru tarım, Sırt ve karık mikro-havza yağmur suyu hasat tekniği, nohut. 

 

CHICKPEA GROWTH AND YIELD UNDER RIDGE AND FURROW MICRO-CATCHMENT RAINWATER HARVESTING TECHNIQUE

 

Abstract

In this study two conventional cultivation treatments as controls (K1 and K2) and three ridge and furrow micro-catchment cultivation techniques (SH1, SH2 and SH3) were investigated in Erciyes University Agricultural Research and Training Center in Kayseri, one of the semi-arid regions of Turkey to determine effectiveness of ridge and furrow micro-catchment rainwater harvesting technique (RFRH). Azkan and Çakır chickpea cultivars (Cicer arietinum L.) were used as plant materials. Completely randomized split plots in blocks experimental design was used and each treatment were replicated three times. Along the growth season 190.8 mm rainfall was recorded. Chickpea consumed around 328 mm water for whole treatments. Seed yield per plant for water harvesting treatments were found 61.4% higher than ones for control treatments. Although higher seed yield per plant obtained from RFRH treatments, seed yield per unit area were similar except C2 treatments due to lower plant density in RFRH. Seed yield per hectare were 1314 kg, 835 kg, 1329 kg, 1376 kg and 1420 kg for C1, C2, WH1, WH2 and WH3, respectively. Although C2 and WH1 had nearly same plant density but SH1 produced 55% higher seed yield. According to the results, water harvesting configuration consist of 50 cm covered ridge and 40 cm furrow width with two chickpea rows were offered to obtain higher yield. 

Key words: Chickpea, Rainfed farming, Ridge and furrow micro catchment rainwater harvesting technique.