Şeker Pancarı Su İlişkileri


Creative Commons License

Ünlükara A.

1. Uluslararası Şeker Pancarı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, cilt.1, ss.188-196

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.188-196

Özet

Özet

İki yıllık bir bitki olan şeker pancarı (Beta vulgaris L.) şeker üretimi amacıyla tek yıllık olarak üretilmekte ve en çok su tüketen bitkiler arasında yer almaktadır. Buna karşın tek yıllık üretimde kuraklığa duyarlı çiçeklenme döneminin bulunmaması, uzun bir vejetatif döneme sahip olması, yüksek osmotik ayarlama kapasitesi ve derin bir köklenme sistemine sahip olması nedeniyle aynı zamanda şeker pancarının kuraklığa karşı ve tuzluluğa karşı daha toleransını artırmaktadır. Toprakta derinlere inebilen depo kök sistemine sahip olmasından dolayı drenajı iyi, havadar toprakları seven şeker pancarı, yüksek su tablasından zarar görmektedir. Aşırı sulamalar şeker pancarında bitki hastalıklarının yayılmasına ve verim düşüşlerine neden olduğu gibi şeker kalitesinin düşmesine de neden olmaktadır. Su stresi şeker pancarında yaprak oranını ve depo kök gelişimini azaltmaktadır. Topraktaki elverişli nemin atmosferin buharlaşma talebini karşılayamadığı dönemlerde yaprak solgunluğu şeklinde gözlenebilen su stresi günün uzun bir kısmında görülmesi durumunda yapraklarda karbonhidrat üretimi düşmekte ve dolayısıyla depo kök gelişimi ve sakaroz depolama hızı düşmekte, üretken yaprak ömrü azalmaktadır. Bitki su ihtiyacının tam olarak karşılandığı optimum yetiştirme şartlarında şeker pancarından en yüksek düzeyde kök verimi alınırken köklerde şeker oranı da artmaktadır. Bu çalışmada, şeker pancarını eksik ve aşırı sulama zararlarından korumak, tuzluluğun neden olacağı verim düşüşlerini en aza indirmek, hastalıkların yayılımını ve zararını engellemek ve yüksek şeker oranına sahip verimli şeker pancarı üretimini sağlamak için ana faktör olan su ve şeker pancarı ilişkileri ile sulama yönetimi hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Şeker pancarı, sulama, su tüketimi, su stresi, tuzluluk


Abstract

Biennial plant sugar beet (Beta vulgaris L.) is grown for one year for the purpose of sugar production, and is among the one of the most water consuming plants. However, without a sensitive flowering period and the ability of its higher osmotic adjustment and deep rooting systems contribute to the drought and salinity hardiness of sugar beet. Since its deeper tap rooting system, sugar beet needs well drained and well aerated soils. High water table may be harmful for the plant. Excess water applications not only enhance many root diseases of sugar beet but also decreased sugar purity in the tap root. Water stress due to deficit irrigations depressed leaf ratio and tap root growth. During the period that available soil water couldn’t meet atmospheric water evaporation demand, if dehydrated or wilted leaf because of water stress lengthen out, carbohydrate production in leaf reduced so tap root growth and sucrose storing ratio and productive leaf life also reduced. Under the suitable conditions that plant water need meet completely, sugar beet not only produced the highest root yield but also has higher sugar ratio in its tap root. In this study, it is effort to inform about relations between water and sugar beet and about irrigation management for the purpose of prevent of harmful effects of deficit or excess irrigation, depress of yield lost due to salinity, incidence and damage of diseases and obtained of higher sugar beet production with higher sucrose content.

Key words: Sugar beet, irrigation, water consumption, water stress, salinity