Kıraç Alanlarda Bitkisel Üretimde Verim Artışı Sağlamak İçin Mikro Su Hasadı Tekniği Kullanımı


Cebeci İ., Ünlükara A., Yetişir H., Seçmen M. H.

Technical Report, pp.1-74, 2017

  • Publication Type: Other Publication / Technical Report
  • Publication Date: 2017
  • Page Numbers: pp.1-74
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Kıraç alanlarda su hasadı tekniği ile çerezlik kabak üretiminde verim artışı sağlamak için bu çalışmada tarla içi mikro havza su hasadı tekniği kullanılmıştır. Bu teknikte deneme alanında tesviye eğrilerine paralel üzeri plastik malç örtülü farklı genişlikte sırtlarlar oluşturulmuştur. Hasat edilen yağmur suyunun toprağa sızması ve bitki yetiştirilmesi için sırtların arasında sabit 30 cm genişliğinde karıklar bırakılmıştır. Tarla içi mikro su hasadı konularını plastik örtülü S1= 50 cm, S2= 70 cm ve S3= 90 cm genişliğinde sırtlar oluşturmaktadır. Sabit 30 cm karık genişliği dikkate alındığında S1, S2 ve S3 konularında sırasıyla bitki sıra araları 80 cm, 100 cm ve 120 cm genişliğindedir. Denemede su hasadı konularının etkinliğini değerlendirmek için işlenmiş düz parseller üzerinde bulunan bitki sıra arası 100 cm olan kontrol konusu bulunmaktadır. 2012 yılı Kampüs alanında yapılan çalışmada bitki sıra üzeri arası 60 cm alınmış ve bitkilerin su için aşırı rekabetleri sonucu 2013 yılında 120 cm’ye çıkarılmış ve 2015 yıllarında bu mesafe 100 cm’ye düşürülmüştür. Toplamda 4 konunun yer aldığı çalışmada her konu içerisinde 3 bitki sırası bulunmakta olup her konu 3 kez tekrarlanmıştır.   Deneme tesviye eğrilerine paralel olacak şekilde hazırlanmış bloklarda tesadüf parseller deneme desenine göre kurgulanmıştır. Toplam 3 yıl süren deneme, 2012 yılında Kayseri Develi ilçesi Seyrani Ziraat Fakültesi deneme alanında tek lokasyonda ve 2013 ile 2015 yıllarında ise hem Ziraat Fakültesi deneme alanında hem de Develi’nin Çomaklı köyünde çiftçi tarlasında olmak üzere 2 lokasyonda yürütülmüştür. Yağışlar 2013 ve 2015 yıllarında deneme boyunca her iki lokasyona yerleştirilen plüviyometreler ile ölçülmüştür. Toprak nem değişimi ise 503 Dr Hydroprob marka nötron metre cihazı ile takip edilmiştir.  

2012 yılı kampüs, 2013 ve 2015 yılları kampüs ve Çomaklı köyü hep birlikte değerlendirildiği zaman su hasadı konuları ve özellikle 100 cm ve 120 cm sıra arası konularından kontrol konularına göre sürekli olarak daha yüksek verim sağlamışlardır. İlk yıl 80 cm, 100 cm ve 120 cm su hasadı konularından sırasıyla 127 kg/ha, 108 kg/ha ve 152 kg/ha net tohum verimi elde edilmiştir. İkinci yıl kontrol konusuna göre yüksek olmasına karşın kampüste verim farkı önemli çıkmamış ancak Çomaklı köyündeki farklılık önemli bulunmuştur. Denemenin 2.yılında 80 cm, 100 cm ve 120 cm su hasadı konuları için kampüste 112 kg/ha, 202 kg/ha ve 208 kg/ha ve Çomaklı köyünde 157 kg/ha, 255 kg/ha ve 296 kg/ha verim elde edilmiştir. 2015 yılında yani denemenin 3.yılında 80 cm, 100 cm ve 120 cm su hasadı konuları için kampüste sırasıyla 397 kg/ha, 660 kg/ha ve 478 kg/ha ve Çomaklı köyünde ise 401 kg/ha, 453 kg/ha ve 611 kg/ha verim elde edilmiştir. Tüm yıllarda 100 cm ve 120 cm su hasadı konuları öne çıkmaktadır. En fazla meyve sayısı 80 cm konusundan elde edilmesine karşın toplam meyve verimi, ortalama meyve ağırlığı, brüt tohum verimi, net tohum verimi ve bin tane ağırlığı açısından en düşük sonuçlar da bu konudan elde edilmiştir. Tohum kalitesi dikkate alındığında genellikle en fazla bin tane ağırlığı 120 cm konularından elde edilmiştir. Bin tane ağırlığı 120 cm su hasadı konusu için 1.yıl kampüste 162 g, 2.yıl kampüste 210 g ve Çomaklı’da 219.3 g, 3.yıl kampüste 264 g ve Çomaklı’da 232 g olarak belirlenmiştir. Tohum kalitesi ve verim birlikte değerlendirildiğinde 120 cm su hasadı konusu daha avantajlı görülmektedir.