Farklı Derinliklere Kadar Yapılan Ekim Sulamalarının Çeşitli Tarihlerde Ekilmiş Kışlık Buğdayın Verim ve Kalitesine Etkisi


Creative Commons License

Ünlükara A. , Kocabeyoğlu F.

1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, cilt.1, ss.432-442

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.432-442

Özet

Özet: Son yıllarda sonbaharda ve nisan ayı yağışlarında hissedilir şekilde gözlenen düşüşler Orta Anadolu Bölgesinde tahıl tarımını önemli derecede etkilemektir. Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için buğdayda ekim sonrası yapılan farklı miktarlarda sulamaların ve farklı ekim tarihlerinin etkisi araştırılmıştır. Denemede 2 farklı ekim tarihi (D1: Eylül sonu ve D2: Ekimin 2.haftası) ve sulama yapılmayan S0 konusuyla birlikte tohum ekimi sonrasında sırasıyla 0.4 m, 0.7 m ve 1.0 m derinliğe kadar kök bölgesi neminin tarla kapasitesine çıkarıldığı S40, S70 ve S100 konuları bulunmaktadır. Kayseri’de Bloklarda Tesadüf Parseller Deneme Desenine göre planlanan çalışmada her bir konu 3 kez tekrarlanmıştır. Toprak nemi tüm konularda mart ayı sonlarına kadar artmış ve buğday gelişiminin artmasına paralel şekilde sulamanın başladığı mayıs ayı sonuna kadar azalmıştır. Farklı ekim sulamaları, kardeş sayısını, başak boyunu, tane sayısını, tohum verimini, hasat indeksini ve bin tane ağırlığını etkilerken ekim tarihleri ise bin tane ağırlığı ve tane verimini etkilemiştir. S0, S40, S70 ve S100 konularından sırasıyla 2346, 2451, 2623 ve 2985 kg/ha verim elde edilmesine karşılık D1 konusundan 2350 ve D2 konusundan 2853 kg/ha verim elde edilmiştir. Nisan ayı sonlarında başak ve çiçek oluşum dönemlerinde görülen geç donlar buğdayda kısırlığa neden olmuş ve tohum verimini önemli şekilde düşürmüştür. Erken ekim konusu (D1) bu donlardan D2 konusuna göre daha çok etkilenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kışlık buğday, ekim sulaması, ekim tarihi, toprak nemi