Orta Karadeniz Bölgesi Karpuz ve Kavun Üretiminde Mikro Su Hasadı Tekniği Kullanımı


Yıldırım D., Cantürk A., Kara F., Taşan M., Karaağaç O., Cemek B., ...More

Technical Report, pp.1-100, 2016

  • Publication Type: Other Publication / Technical Report
  • Publication Date: 2016
  • Page Numbers: pp.1-100
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Bitki gelişimini ve verimini artırabilmek için toprakta yeterli miktarda toprak suyu bulunması gerekmektedir. Kuru tarım alanlarında yağmur suyunun etkin bir şekilde kullanarak bitkinin ihtiyaç duyduğu su mikro su hasadı teknikleri ile karşılanabilmektedir. Su hasadı, yüzey akışın toplanarak bu suyun üretken kullanımını sağlamak ve yağmurun düştüğü yerde tutularak toprak profilin de depolanmasında çeşitli teknikler bulunmaktadır. Bu projede karpuz ve kavun için yüzeyi plastik örtü kaplı farklı sırt/karık oranına sahip mikro havza su hasadı tekniği kullanarak en uygun sırt karık oranı yanında bitki sıra arası belirlenmiştir. Deneme Samsun ilinin Vezirköprü ilçesinde kuru tarım alanlarında 2 yıl yürütülmüş. Tarla içi mikro hasat tekniği konularını tarlanın tesviye eğrilerine paralel sürümüyle oluşturulmuş. Sırtlar arasında bitkinin yetiştirilmesi, gübre uygulamasının yapılabilmesi ve sırtlardan gelen yağış sularının sızabilmesi için 30 cm bitki yetiştirme alanı bırakılmıştır. Karpuz (S1: 120, S2: 170, S3: 220,S4: 270 cm) ve kavun (S1: 120, S2: 150, S3: 200,S4: 220 cm) dört farklı sırt genişliğine (yağmur suyu hasat alanı) sahip mikro havza su hasadı konularından  oluşmaktadır. Malçsız ve sırtsız düz arazi üzerinde karpuz (sıra aralığı 200 cm sıra üzeri aralığı 150 cm) ve kavun (200 cm-100 cm) için kontrol konusu (S5) oluşturulmuştur. Tesadüf Blokları Şerit Vari deneme desenine göre her konu 4 tekerrürden oluşmaktadır. Çalışmada mikro havza su hasadı konularının kontrol konusuna göre daha yüksek toprak nem içeriğine sahip olduğu ve özellikle kış yağışlarının sırtlar altında depolanması ile toprak su içeriğinin artığı belirlenmiştir. Bunun sonucunda iki yıl arasında özellikle karpuz için verim farklılıkları oluşmuştur. 2014 yılında karpuz için 1408.3 – 2760.3 kg da-1, 2015 yılında 607.1 – 4034.7 kg da-1, kavun için 2014 yılında 619.7 – 1172.0kg da-1,  2015 yılında 422.1 -1148.7 kg da-1verim elde edilmiştir.  Denemede plastik örtü ile kaplı farklı sırt aralıklarında en uygun sırt/karık genişliği karpuz için 120:30, kavun için 170:30 olarak belirlenmiştir. Bölgede Haziran ve Temmuz ayında düşen yağışlar bu sistem sayesinde depolanarak Orta Karadeniz bölgesin de kuru tarım alanlarının sulanabilir hale getirilip verimli karpuz ve kavun yetiştiriciliğinin yapılarak tarımsal üretimde önemli katkı sağlayacağı ortaya konmuştur.