Klasik yetiştiricilik ve mikro havza su hasadı tekniği altında çerezlik kabak ekim normu ve su kullanım etkinliğinin belirlenmesi


Creative Commons License

Ünlükara A. , Efilti Ü., İradeli N.

13.Ulusal Kültürteknik Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2016, pp.284-291

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.284-291

Abstract

Kayseri Develi ilçesinde arazide yürütülen bu denemede klasik kuru tarım tekniği ve son zamanlarda yağmur suyundan etkin şekilde yararlanmak için mikro su hasadı tekniği altında çerezlik kabak yetiştirilmiştir. Çalışmada, mikro havza su hasadı tekniği altında çerezlik kabak için en uygun ekim normu ve bitki su kullanım etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmada su hasadı altında 3 ayrı sıra arası mesafesi (80 cm, 100 cm ve 120 cm) ve 3 ayrı sıra üstü arası mesafesi (70 cm, 85 ve 100 cm) değerlendirilmiştir. Kontrol konusunda ise 100 cm sıra arası sabit tutulmuş ve sıra üstü 70 cm, 85 cm ve 100 cm dikkate alınmıştır. Her konuda toprak nemi nötron metre ile izlenmiş ve düşen yağışlar bir plüviyometre ile ölçülmüştür. Ekim konularına göre su hasadı kabak meyve veriminde %14-38 ve ortalama meyve ağırlığında %47-59 oranında artışa neden olmuştur. Sıra üstü ekim mesafesinin artmasıyla birlikte ortalama meyve ağırlığında artışlar kaydedilmiştir. Sık ekim, kabak çekirdeği verimini ve kalitesini düşürmüştür. Gelişme mevsimi esnasında düşen yağış miktarının az olmasından dolayı önemli düzeyde su hasadı yapılamamış ve su hasadı tekniği ile kuru tarım arasında tohum veriminde önemli bir fark ortaya çıkmamıştır. Sık ekim şartlarında su rekabeti nedeniyle verim ve kalite azalmıştır. Kuru tarımda ve mikro havza su hasadı tekniği altında kaliteli ve verimli kabak çekirdeği sonuçları 100 cm sıra arası ve 100 cm sıra üzeri ekim normundan elde edilmiştir.