Kayseri İlinde Mevsimsel Bitki Su Tüketimindeki (ETo) Değişimin Saptanması


Creative Commons License

Yürekli K., Ünlükara A. , Safi S.

Tarım Bilimleri Araştırma Turk Psikoloji Dergisi, vol.3, no.2, pp.21-25, 2010 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Tarım Bilimleri Araştırma Turk Psikoloji Dergisi
  • Page Numbers: pp.21-25

Abstract

Özet Bu çalışma, ülkemizin yıllık yağış ortalamasının düşük olduğu Orta Anadolu bölgesi içerisinde yer alan Kayseri ilinin, FAO56 Penman-Moteith ilişkisinden yararlanılarak aylık referans bitki su tüketimlerine bağlı olarak k-referans periyotları (k1,Ocak-Mart; k2, Ocak-Haziran; k3, OcakEylül; k4, Ocak-Aralık)  için elde edilen toplam ETo değerlerinde meydana gelen değişimi saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla,  Kayseri meteoroloji istasyonunda 1975-2009 yıllarında ölçülmüş olan meteorolojik unsurlara göre hesaplanan mevsimsel ETo değerlerine parametrik Birim Kök testi ile, non-parametrik Kruskal-Wallis ve Levene testleri uygulanmıştır. Birim kök testi, k-referans periyotları için elde edilen mevsimsel ETo değerlerinde trendin olmadığını göstermiştir. Kruskal-Wallis ve Levene testini uygulamak için mevsimsel ETo serileri üç alt seriye ayrılmıştır. Kruskal-Wallis ve Levene testleri alt seriler arasında medyan ve varyans açısından farkın olmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Referans bitki su tüketimi, FAO56 Penman-Monteith, Birim Kök, Kruskal Wallis, Levene