Carrot (Daucus carota L.): Yield and Quality Under Saline Conditions


Creative Commons License

Ünlükara A. , Cemek B., Kesmez G. D. , Öztürk A.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.26, no.1, pp.51-56, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi)
  • Page Numbers: pp.51-56

Abstract

ABSTRACT: The effects of 6 irrigation salinity levels on yield and quality, vegetative growth, water consumption and ion accumulation of carrot (Daucus carota L.) were studied under greenhouse condition in Tokat/Turkey. The experiment was conducted as a randomized block design with 5 replications using a total of 30 pots. The synthetic saline waters were prepared by adding CaCl2, MgSO4 and NaCl salts to tap water. Tap water (ECi= 0.75 dS.m-1) was applied as a control treatment. Irrigation water salinity (T0= 0.75, T1= 1.5, T2= 2.5, T3= 3.5, T4= 5.0 and T5= 7.0 dS m-1 ) led to increase in soil salinity, carrot flavor, leaf Cl and Na content and decrease in fruit yield, fruit diameter, water use efficiency and leaf K content. Increasing irrigation water salinities did not significantly affect unit weight, color index, height and penetration resistance of fruit, water consumption, leaf Ca and Mg contents but fruit quality such as flavor and dry matter content improved due to salinity, however 50% yield loss occurred even below at 2.5 dS m-1 soil salinity level. 

Key words: Carrot (Daucus carota L.), Water quality, Salinity, Yield, Fruit quality.  

 

TUZLU KOŞULLARDA HAVUÇ (Daucus carota L.) VERĐM VE KALĐTESĐ 

 

ÖZET: Bu çalışmada Tokat ilinde, sera koşullarında, 6 farklı tuzluluk düzeyindeki sulama sularının havuçta verim, kalite, vejatatif gelişme, su tüketimi ve mineral madde alımı araştırılmıştır. Çalışma tesadüf bloklarında 5 tekerrürlü olarak toplam 30 saksıda yürütülmüştür. Tuzlu sulama suları CaCl2, MgSO4 ve NaCl tuzlarının şehir şebeke suyuna karıştırılmasıyla elde edilmiştir. Şehir şebeke suyu (ECi= 0.75 dS.m-1) aynı zamanda kontrol konusu olarak kullanılmıştır. Sulama sularının tuz içeriğinin artması (T0= 0.75, T1= 1.5, T2= 2.5, T3= 3.5, T4= 5.0 ve T5= 7.0 dS m-1), toprak tuzluluğunun, meyve tadının, yaprakta Cl ve Na miktarının artmasına yol açarken, meyve çapının, su kullanım etkinliğinin ve yaprakta K miktarının azalmasına neden olmuştur. Artan sulama suyu tuzlulukları, meyve birim ağırlığını, rengini, boyunu, sertliğini, bitki su tüketimini, yaprakta Ca ve Mg miktarını istatistiksel olarak etkilememiş ancak meyve tadını, kuru madde miktarını artmış, fakat 2.5 dS m-1 toprak tuzluluğu verimde yaklaşık %50 azalmaya neden olmuştur.   

Anahtar Sözcükler: Havuç (Daucus carota L.), Su kalitesi, Tuzluluk, Verim, Meyve kalitesi.