Farklı Çevre Koşulları ile Sulama Suyu Tuzluluğu İlişkilerinin Domatesin Büyüme, Gelişme, Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri


Creative Commons License

Ünlükara A., Cemek B., Karadavut S.

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.23, no.1, pp.15-23, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özet: Domates seralarda en fazla yetiştirilen ürünler arasında en başlarda yer almaktadır. İnsan sağlığı açısından yararlı olan antioksidant bileşikleri, vitaminleri ve mineralleri önemli ölçüde içerdiği için domates pek çok ülkede günlük yemeklerin temel içeriğini oluşturmaktadır. Sera yetiştiriciliğinde gerek kalitesi düşük suların kullanımı gerekse topraksız tarım tekniğinde besin çözeltisinin çevrimi sonucu tuzluluk sorunları ortaya çıkmaktadır. Tuzluluk ise belirli bir düzeyden sonra verimde düşüşlere neden olmakta ve iyi yönetilememesi durumunda sürdürülebilir tarımı engellemektedir. Yapılan çalışmalar farklı çevre şartlarında bitkilerin tuzluluğa karşı verdikleri tepkilerin de farklı olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada, daha az verim kaybıyla daha kaliteli ürün elde edebilmek için seralarda gerekli yönetim kararlarının alınmasına yardımcı olabilmek amacıyla farklı çevre şartları ve tuzlulukta yapılan araştırma sonuçları özetlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Domates, tuzluluk, sera çevre koşulları

Influence on Yield and Development, Growth of Tomato Intreaction Different Greenhouse Environmental Conditions and Irrigation Water Salinity

Abstract: Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) is one of the most important horticultural crops in the greenhouse. In terms of human health, tomato fruit is a major component of daily meals in many countries and constitutes an important source of minerals, vitamins, and antioxidant compounds. Determination of interaction between different environment conditions and irrigation water applying indoor grenhouse is complex . İn this study, We conclude this review by identifying environmental factories and irrigation water salinity management practices that could improve greenhouse fruit quality without yield reduction.

Key Words: Tomato, salinity, greenhouse environmental conditions