Zaman Etkili Yansıma Yöntemi (TDR) ile Toprak Neminin Ölçülmesi


Creative Commons License

Yurtseven E., Ünlükara A. , Öztürk H. S.

2. Ulusal Sulama Kongresi, Aydın, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2003, cilt.1, ss.508-517

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Aydın
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.508-517

Özet

ÖZET

 

Bu çalışmada hacimsel toprak nem içeriğini hızlı ve doğru bir şekilde ölçen TDR yöntemi tanıtılmaya çalışılmıştır ve bu konu ile ilgili son çalışmalar derlenerek sunulmuştur.

 

Bitki gelişimi ve üretkenliğinde toprak nemi önemli bir kontrol edici etkendir. Toprak suyu bitki gelişimini, bitkinin su potansiyelini kontrol ederek doğrudan, havalanmasını, sıcaklığını, bitki besin elementlerinin taşınması, alınması ve iletilmesini kontrol ederek dolaylı yoldan etkilemektedir. Toprak su sistemi dinamikleri nedeniyle ve özellikle sulama yapılan  şartlar altında, sistem içerisindeki su hareketi, sulama gereksinimlerini belirlemede önemlidir. Toprak suyu genellikle ya su içeriği veya toprak su potansiyeli cinsinden ölçmektedir. Zaman Etkili Yansıma (TDR-Time Domain Reflectometry), hacimsel toprak nem içeriğini dolaylı olarak ölçen bir yöntemdir. TDR, toprağın dielektrik sabitine bağlı olarak değişen bir elektrik sinyali yayılımını ölçmektedir. Toprak su içeriği ve elektriksel iletkenliği, toprağın dielektrik sabitini doğrudan etkilemektedir. Dielektrik sabiti ve nem içeriği arasındaki ilişkiden yararlanılarak toprağın hacimsel nem içeriği bulunmaktadır. TDR ölçümleri, toprak bünyesi, sıcaklığı ve tuz içeriğinden bağımsızdır. Özellikle  kalibrasyon işlemlerine gereksinim duymaması nedeniyle son yıllarda TDR yöntemi popüler hale gelmiştir.

                                                                             

ABSTRACT

 

In this study, The TDR method that measures volumetric soil water content rapidly and accuratly has been introduced and recent studies on TDR has been analyzed.

 

One of the  main important controlling factor in plant growth and crop productivity is the soil water content. Soil water affects plant growth directly through its controlling effect on plant water potential and indirectly through its effects on aeration, temperature and nutrient transport, uptake and transformation. Because of the dynamics of the soil water system and particularly under irrigated conditions, the rate of water movement within the system is also important in determining the need for irrigation. Soil water is usually measured as water content or as soil water potential. Time Domain Reflectometry (TDR) is a method that measures volumetric soil water content indirectly.  TDR measures the propagation of an electrical signal which is dependent on the dielectric constant of soil. The soil water content and electrical conductivity directly affect the soil dielektric constant. The TDR measurement is independent of soil texture, temperature and salt content. Time domain reflectometry has become popular in recent years, mainly because the method does not need calibration procedures.