Effects of Water Harvesting on Pumpkin (Cucurbita pepo L.) Plants Chlorophyll Contents


Creative Commons License

Ünlükara A., Güneş A.

International Eurasian Congress on Natural Nutrition and Healthy Life, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018, pp.291-295

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.291-295
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Özet: Bu çalışma su hasadının kabak bitkisinde klorofil miktarı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, su hasadı ve kontrol konuları altında, 3 farklı mineral gübre dozu N1= 90 kg/ha, N2= 140 kg/ha ve N3= 180 kg/ha, 4 tekrarlamalı olarak, arazi koşullarında deneme yürütülmüştür. Gelişme periyodu sonunda bitkiler hasat edilmiş ve deneme sonlandırılmıştır. Klorofil ölçümleri ise gelişme periyodu içerisinde 4 farklı zamanda yapılmıştır. Çalışma sonuçları, su hasadı uygulamalarının, kabak bitkisinin klorofil içeriğini önemli düzeyde etkilediği belirlenmiştir. En yüksek ortalama klorofil içeriği (SPAD) 140 kg/ha gübre + su hasadı uygulamasından elde edilmiştir. Aynı gübre uygulama dozunda su hasadı uygulanmayan kontrol parselindeki bitkilerde ölçülen klorofil değeri ile karşılaştırıldığında, bitki klorofil içeriği %12 oranında artış göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Su hasadı, kabak, klorofil, mineral gübre 

 

 Effects of Water Harvesting on Pumpkin (Cucurbita pepo L.) Plants Chlorophyll Contents 

Abstract: This study was conducted to determine effects of water harvesting on pumpkin (Cucurbita pepo l.) plants chlorophyll contents. For this purpose, 3 different mineral fertilizer doses as N1= 90 kg ha-1, N2= 140 kg ha-1  and N3= 180 kg ha-1 under water harvesting and control treatments were tried in field conditions. Each treatment was four replicated. Then the plants were harvested at the end of the vegetation period. Chlorophyll (SPAD) was measured in leaves during 4 different periods in the vegetation period. The results obtained have shown that the plant chlorophyll contents were significantly affected by water harvesting.  The highest the average plant chlorophyll (SPAD) contents were obtained by water harvesting + 140 kg ha-1 mineral fertilizer dose. It was determined that water harvesting technique increased the plant chlorophyll content by 12% when the same fertilizer application was evaluated according to the control group. Key words: Water harvesting, pumpkin, chlorophyll, mineral fertilizer