FARKLI TOPRAK NEM TANSİYONUNDA SULAMANIN ÇEREZLİK KABAKTA VERİM VE KALİTEYE ETKİSİ


Creative Commons License

Ünlükara A., Ayrancı B., Kocaaslan N., Akdaş M., Gençaslan O. C.

International Erciyes Agriculture, Animal and Food Sciences Conference, Kayseri, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.630-638

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.630-638
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Toprak nem tansiyonuna göre Ürgüp sivrisi çerezlik kabak (Cucurbita pepo L.) popülasyonunun sulama zamanını belirlemek için Kayseri/Türkiye’de bir araştırma yürütülmüştür. Bu amaçla, 3 farklı toprak nem tansiyonunda (T1= 40 kPa, T2= 55 kPa ve T3= 70 kPa) sulama uygulamaları yapılmıştır. Deneme tesadüf blokları desenine göre 3 tekerrürlü olarak planlanmıştır. T1, T2 ve T3 konuları sırasıyla toplamda 10 kez, 7 kez ve 4 kez sulanmıştır. Toprak nem tansiyonu artarken sulama sıklığı ve sulama suyu miktarı azalmıştır. En düşük 86 mm sulama suyu miktarı T3 konusuna uygulanırken en yüksek T1 ve T2 konularına 206 mm ve 204 mm uygulanmıştır. Tohum verimi 846-1038 kg/ha arasında değişmiştir. Sulama suyu kullanım etkinliği (IWUE) önemli şekilde değişmiş ve T1, T2 ve T3 konularında sırasıyla 0.44, 0.51 ve 0.98 kg/m3 olarak belirlenmiştir.  Bu nedenle, su tüketiminde önemli farklılıklar meydana gelmemiştir. Meyve verimi, meyve çapı ve boyu, 1000-tane ağırlığı gibi çerezlik kabağa ilişkin diğer özellikler farklı tansiyonlarda sulama uygulamalarından önemli şekilde etkilenmemiştir. Orta Anadolu Bölgesinde sulama suyunun daha etkin kullanılması için 30 cm derinlikteki toprak nem tansiyonu 60-70 kPa’a düştüğünde çerezlik kabak sulanmalıdır.