Su Hasadı Teknikleri, Yapıları Ve Etkileri


Creative Commons License

Örs İ., Safi S., Ünlükara A. , Yürekli K.

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.4, ss.65-71, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.65-71

Özet

Özet: Kuraklık, iklim değişiminin bir sonucu olarak, gerek insanoğlu gerekse ekosistem için en ciddi problemlerden biridir. Kuraklık, taşkın ve fırtına gibi ani olarak ortaya çıkmamasına rağmen, diğer doğal afetlerden daha fazla insanı tehdit eden dünyanın en yüksek maliyetli afetlerindendir. Su kaynaklarının kısıtlı oluşuna karşın, hızlı nüfus artışı ve bunun bir sonucu olarak da suya olan talepteki artış, kuraklığın etkisini daha da artırmaktadır. Son zamanlarda gerek ülkemiz gerekse dünya gündemini meşgul eden küresel ısınmanın ülkemizi de kuraklık anlamında önemli oranda etkileyeceği ön görülmektedir. Yüzey akışın toplanarak bu suyun üretken kullanımını sağlamak şeklinde genel anlamda tanımlanan su hasadı antik çağlardan beri dünyada çeşitli yerlerde kullanıla gelen bir uygulamadır. Su hasadının başlıca üstünlükleri, basit, ucuz, yenilebilir, etkili ve adapte edilebilir olmasıdır. Su hasadı, geniş toplanma alanlarından gelen ve yüzey akış şeklinde yoğunlaşan yağmurun daha küçük alanlarda kullanılması süreci şeklinde tanımlanabilmektedir. Su hasadı yapıları, yetersiz yağış ve bu yağışın düzensiz dağılımı nedeniyle su eksikliğinin yaygın olduğu kurak ve yarıkurak alanlarda ürün alamama riskini düşürerek ve ürün artışını sağlayarak işlenebilir alanların üretkenliğini artırma potansiyeline sahiptirler. Ayrıca yağmurun düştüğü yerde tutulması ve toprak profilinde depolanması şeklinde de su hasadı teknikleri uygulanmaktadır. Su hasadı teknikleri, toprak erozyonu ve sedimentasyonu azaltma ve toprakta su depolanmasını ve toprak verimliliğini artırma aracı olarak uzun zamanlardır kullanılmaktadır. Su hasadı teknikleri işlenen tarım alanlarında uygulanırken su hasadı yapıları doğal ve ormanlık alanlardan gelen yüzey akışının depolanması ve tarım alanlarında kullanılması şeklinde uygulanmaktadır. Bu çalışmada çeşitli su hasadı teknikleri, eski ve modern su hasadı yapıları ve etkinlikleri hakkında bilgi verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Su hasadı, su hasadı yapıları, su hasadı teknikleri