Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

 • 2010 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

 • 2010 - 2011Yrd.Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama

 • 2008 - 2010Yrd.Doç.Dr.

  Gaziosman Paşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama

 • 2004 - 2008Araştırma Görevlisi Dr.

  Gaziosman Paşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama

 • 2004 - 2004Araştırma Görevlisi Dr.

  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama

 • 1999 - 2004Araştırma Görevlisi

  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama

 • 1993 - 1999Araştırma Görevlisi

  Gaziosman Paşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

 • 2017 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

 • 2013 - 2015Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

Verdiği Dersler

 • LisansMesleki Uygulama

 • LisansBitirme Çalışması

 • LisansMeteoroloji

 • LisansÖlçme Bilgisi 1

 • LisansMeteoroloji

 • LisansSulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk

 • LisansMeteoroloji

 • LisansMeteoroloji

 • LisansMeteoroloji

 • Yüksek LisansKültür Bitkilerinin Sulanması

 • LisansMesleki Uygulama

 • LisansMeteoroloji

 • LisansSulama Mühendisliği

 • LisansBitirme Çalışması

 • LisansMesleki Uygulama

 • DoktoraMikro Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi ve Uygulanması

 • LisansMesleki Uygulama

 • Yüksek LisansKültür Bitkilerinin Sulanması

 • Yüksek LisansTez Çalışması 2

 • LisansBasınçlı Sulama SistemlerininTasarımı

 • Yüksek LisansUzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek LisansUzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek LisansTez Çalışması 1

 • Yüksek LisansEvapotranspirasyon

 • LisansMesleki Uygulama

 • LisansMesleki Uygulama

 • LisansSulama

 • LisansMeteoroloji

 • LisansSulama

 • Yüksek LisansEvapotranspirasyon

 • LisansMeteoroloji

 • LisansSulama Mühendisliği

 • Yüksek LisansKültür Bitkilerinin Sulanması

 • LisansÖlçme

 • LisansMesleki Uygulama

 • LisansSulama ve Drenaj

 • LisansMesleki Uygulama

 • LisansSulama ve Drenaj

 • LisansTarımsal Yapılar ve Sulama

 • LisansMeteoroloji

 • LisansMesleki Uygulama

 • LisansMeteoroloji

 • LisansMesleki Uygulama

 • LisansMeteoroloji

 • LisansMeteoroloji

 • LisansMeteoroloji

 • LisansMeteoroloji

 • LisansAkışkanlar Mekaniği

Yönetilen Tezler

 • Kabak Bitkisi (Cucurbita pepo L.) Ekiminde Uygulanan Farklı Oranlarda Azotun Bitki Gelişimine, Su Tüketimine ve Su Kullanımına Etkisi, ÜNLÜKARA A. , Öğrenci : N.Dumanlar, Yüksek Lisans, 2019
 • Sırt-Karık Mikrohavza Yağmur Suyu Hasadı Tekniği Altında Nohut Gelişimi ve Verimi, ÜNLÜKARA A. (Eş Danışman) , Öğrenci : S.Katırcı, Yüksek Lisans, 2018
 • Birinci ve İkinci Ürün Çerezlik Kabağın (Cucurbita pepo L.) Su Kullanımı, Verim Ve Kalitesinin Belirlenmesi, ÜNLÜKARA A. , Öğrenci : R.Bakır, Yüksek Lisans, 2018
 • Çerezlik Kabak Bitkisinde (Cucurbita pepo L.) Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Su Stresinin Verime ve Ürün Kalitesine Etkisi, ÜNLÜKARA A. , Öğrenci : F.Sekendur, Yüksek Lisans, 2017
 • Kısıtlı Sulama Koşullarında Kavunda Anaç Kullanımının Bitkisel Gelişime ve Verime Etkisi, ÜNLÜKARA A. , Öğrenci : G.Keskin, Yüksek Lisans, 2016
 • Kuru Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Farklı Ekim Sıklığı ve Su Stresi Koşullarında Verim ve Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi, ÜNLÜKARA A. , Öğrenci : Ö.Aksu, Yüksek Lisans, 2016
 • Develi Ovası Toprak Tuzluluğunun Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Haritalanması, ÜNLÜKARA A. (Eş Danışman) , Öğrenci : H.Ali, Yüksek Lisans, 2013
 • Su ve Tuzluluk Stresinin Mürdümük’ te ( Lathyrus sativus L. ) Bitki Büyüme, Gelişme, Verim ve Su Tüketimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, ÜNLÜKARA A. (Eş Danışman) , Öğrenci : S.Safi, Yüksek Lisans, 2012

Jüri Üyelikleri

 • Nisan 2019Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

  Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

  Yükseklisans Tez Jürisi

 • Nisan 2019Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

  Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

  Yükseklisans Tez Jürisi

 • Nisan 2019Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı

  Yükseklisans Tez Jürisi

 • Ocak 2019Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı

  Fen Bilimleri Enstitüsü Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı

  Yükseklisans Tez Jürisi

 • Aralık 2018Erciyes Üniversitesi

  Erciyes Üniversitesi

  Yükseklisans Tez Jürisi

 • Aralık 2018Erciyes Üniversitesi

  Erciyes Üniversitesi

  Doktora Tez Jurisi

 • Aralık 2018Erciyes Üniversitesi

  Erciyes Üniversitesi

  Yükseklisans Tez Jürisi

 • Aralık 2018Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Doktora Yeterlilik Jürisi

 • Ekim 2018Erciyes Üniversitesi

  Erciyes Üniversitesi

  Yükseklisans Tez Jürisi

 • Ağustos 2018Erciyes Üniversitesi

  Erciyes Üniversitesi

  Yükseklisans Tez Jürisi

 • Temmuz 2018Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Yükseklisans Tez Jürisi

 • Temmuz 2018Erciyes Üniversitesi

  Erciyes Üniversitesi

  Yükseklisans Tez Jürisi

 • Şubat 2018Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

  Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

  Doktora Yeterlilik Jürisi

 • Ocak 2018Erciyes Üniversitesi

  Erciyes Üniversitesi

  Jüri Üyesi

 • Aralık 2017Erciyes Üniversitesi

  Erciyes Üniversitesi

  Jüri Üyesi

 • Kasım 2017Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Doktora Yeterlilik Jürisi

 • Kasım 201719 Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

  19 Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

  Yükseklisans Tez Jürisi

 • Mayıs 2017Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Yükseklisans Tez Jürisi

 • Mayıs 2017Erciyes Üniversitesi

  Erciyes Üniversitesi

  Yükseklisans Tez Jürisi

 • Nisan 2017Selçuk Üniversitesi

  Selçuk Üniversitesi

  Yükseklisans Tez Jürisi

 • Mayıs 2016Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Doktora Tez Jurisi

 • Mart 2016Selçuk Üniversitesi

  Selçuk Üniversitesi

  Yükseklisans Tez Jürisi

 • Eylül 2015Erciyes Üniversitesi

  Erciyes Üniversitesi

  Yükseklisans Tez Jürisi

 • Haziran 2015Erciyes Üniversitesi

  Erciyes Üniversitesi

  Tez Savunma Jürisi

 • Mayıs 2015Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Doktora Yeterlilik Jürisi

 • Mayıs 2015Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Doktora Yeterlilik Jürisi

 • Mayıs 2012Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Yükseklisans Tez Jurisi

 • Mayıs 2011Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Doktora Tez Jurisi

 • Mart 2011Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Yükseklisans Tez Jürisi

 • Mayıs 2010Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Yükseklisans Tez Jurisi

 • Mayıs 2010Ankara Üniversitesi

  Ankara Üniversitesi

  Yükseklisans Tez Jurisi

 • Haziran 2009Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Yükseklisans Tez Jurisi

 • Mayıs 2009Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Yükseklisans Tez Jurisi