Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Peroxidase-like activity and antimicrobial properties of curcum-ininorganic hybrid nanostructure

SAUDI JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.27, ss.2574-2579, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Antibiotic Resistance Gene Profiles of Staphylococcus aureus Isolated From Foods of Animal Origin

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.24, ss.243-249, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

The microbiological quality of ready-to-eat salads in Turkey: a focus on Salmonella spp. and Listeria monocytogenes.

International journal of food microbiology, cilt.196, ss.79-83, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Microbiological Quality of Ready to Eat Salads Sold in Afyonkarahisar, Turkey

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.19, ss.1001-1006, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A survey of concentration of aflatoxin M1 in dairy products marketed in Turkey

Food Control, cilt.22, ss.1956-1959, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Incidence and antibiotic resistance of Salmonella spp. on raw chicken carcasses

Food Research International, cilt.44, ss.725-728, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Detection of Staphylococcus aureus enterotoxins in sheep cheese and dairy desserts by multiplex PCR technique.

International journal of food microbiology, cilt.142, ss.74-7, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bisfenoller ve Fitalatların Halk Sağlığı Üzerine Etkileri

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.68-75, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketime Hazır Gıdalarda Listeria monocytogenes Varlığının Araştırılması

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.149-155, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perakende Olarak Satışa Sunulan Kaymak ve Tereyağlarda Aflatoksin M1 Varlığı

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanatlı Kesimi Aşamalarında E. Coli O157:H7 Varlığının IMS-PZR Yöntemleri ile İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Sütte Antibiyotik Kalıntı Dururmunun İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Niğde ve Kayseri’de Satışa Sunulan Köy ve Market Yumurtalarının Mikrobiyolojik Kalitesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.51-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sütte Antibiyotik Kalıntı Durumunun İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.169-178, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veteriner Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği

Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Özel Dergisi, cilt.2, ss.7-10, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Bal ve Gıda Güvenliği

Türkiye Klinikleri, cilt.2, ss.33-37, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Kayseri’de Satışa Sunulan Tavuk Eti ve İç Organlarında Arsenik Düzeylerinin Belirlenmesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.209-214, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri de satışa sunulan tavuk eti ve iç organlarında arsenik düzeylerinin belirlenmesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.209-214, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arcobacter

Türkiye Klinikleri, cilt.1, ss.42-48, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Kayseri İlinde Tüketime Sunulan Tavuk Etlerinde Staphylococcus aureus ve Enterotoksin Varlığının Araştırılması

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.93-98, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri Yöresinde Tüketime Sunulan Manda Yoğurtlarında Aflatoksin M1 Düzeyinin Belirlenmesi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.19-23, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri de Satışa Sunulan Sucuklarda Listeria Spp Varlığının Klasik Kültür Yöntemi ile Belirlenmesi

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.89-92, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri'de Satışa Sunulan Sucuklarda Salmonella spp. Varlığı ve Antimikrobiyel Direnç Profilleri

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.28, ss.25-28, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kanatlılardan Escherichia Coli O157 Izolasyonu Üzerine Çalışmalar

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.1-6, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri İlinde Satışa Sunulan Manda Yoğurtlarının Mikrobiyolojik Kalitesi.

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg, cilt.40, ss.83-89, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kanatlılardan Escherichia coli O157 İzolasyonu Üzerine Çalışmalar

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.1-6, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayvansal Gıdalarda Escherichia coli O157:H7’nin Önemi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.45-52, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kanatlılardan E coli O157 İzolasyonu Üzerine Çalışmalar

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi., 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri’de satışa sunulan peynir örneklerinde Listeria monocytogenes varlığının klasik kültür yöntemi ile belirlenmesi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.2, ss.105-109, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Texture in Food.

J. Fac Vet Med Univ Erciyes, cilt.7, ss.35-0, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation of The Presence of S. aureus and Staphylococcal Enterotoxins in Raw Milk Samples Retailed in Kayseri.

Fırat University Veterinary Journal of Health Science, ., cilt.24, ss.11-15, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Prevalance and Importance of Arcobater spp. in Poultry meat.

NEWWSA,, cilt.4, ss.47-0, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prevalence of Arcobacter Species in Ground Meat From Cattle and Sheep Using Multiplex PCR Techniques,

Fırat University Veterinary Journal of Health Science, cilt.23, ss.95-0, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects of Bisphenols and Phthalates on Public Health

2. International Congress of Food of Animal Origin, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Kasım 2018, ss.23-24

DETECTION OF SHIGA-TOXIGENIC ESCHERICHIA COLI (STEC) IN FISHES MARKETED IN KAYSERI, TURKEY

3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2018, ss.380

O8 Effects of Bisphenols and Phthalates on Public Health

2. International Congress of Food of Animal Origin, 8 - 11 Kasım 2018

Niğde ve Kayseri’de Satışa Sunulan Köy ve Market Yumurtalarının Mikrobiyolojik Kalitesi

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26 - 27 Nisan 2018

Investıgatıon Of Escherıchıa Colı O157:H7 By Ims-Pcr Tecnıques In PoultrySlaughterıng Stages

5. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

Bal Ve Gıda Güvenliği

5. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

Bal Ve Gıda Güvenliği

5. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 26 - 28 Ekim 2017

Güvenli Gıda İçin Uyarı Sistemleri

7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 Ocak - 08 Ekim 2017

Investıgatıon Of Escherıchıa Colı O157:H7 By Ims-Pcr Technıques In Slaughtered Cattle In Kahramanmaras provınce

2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics (ICAVST), Makedonya, 4 - 08 Ekim 2017

Sütte Antibiyotik kalıntı Durumunun İncelenmesi

7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.51-52

Güvenli Gıda İçin Uyarı Sistemleri

7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.19-20

Güvenli Gıda için Uyarı Sistemleri

7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.19

Perakende Olarak Satışa Sunulan Kaymak ve Tereyağlarında Aflatoksin M1 Varlığı

7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.73

Fungal Flora of Traditional Turkish Moldy Cheese: Occurence of Mycotoxins and Molecular Characterization of the Isolates

II International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics, Üsküp, Makedonya, 4 - 08 Ekim 2017, ss.38

Arsenic Levels in Chicken Meat and Giblets Retailed in Kayseri

ISS2017 2nd International Science Symposium “Science Festival” September 5-8, 2017, Tbilisi-Georgia, Tiflis, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.141

AFLATOXIN M1 LEVELS IN RAW SHEEP, GOAT AND COW MILKS IN NIGDE PROVINCE

ISS2017 2nd International Science Symposium “Science Festival” September 5-8, 2017, Tbilisi-Georgia, Tiflis, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.142

High Value Added Dairy Products

3rd International Conference on Science Ecology and Technology, Roma, İtalya, 14 - 16 Ağustos 2017, ss.19

Identification of toxigenic S. aureus in some foods of animal origin in Kayseri, Turkey,

6th International Conference onFood Safety &Regulatory Measures, Milan, İtalya, 5 - 07 Haziran 2017, ss.1

Antibiotic Resistance of Staphylococcus aureus Isolated from Foods Animal Origin

3rd International VetIStanbul Group Congress 2016, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, ss.115

Mıcrobiological Quality of Pastrami Sampled at the Point of Sale in Kayseri Turkey

3rd International VetIStanbul Group Congress 2016, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, ss.114

Evaluation of Indicator Microorganisms on Cutting Boards and Knives in Pastrami Markets in Kayseri, Turkey

One World-One Health-One Vision International Congress, Saraybosna, Bosna-Hersek, 14 - 16 Ekim 2015, ss.74-75

Kayseri’de satışa sunulan pastırmaların mikrobiyolojik kalitesi.

6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 07-11 Ekim 2015., Van, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2015, ss.240-241

Pastırmalarda Toxoplasma gondii Varlığının Real Time PCR ile Belirlenmesi

6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi - Van, Van, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2015, cilt.236

Prevalence and virulence factors of Escherichia coli O157:H7 from poultry giblets in Kayseri, Turkey.

International VET Istanbul Group Congress., Saint Petersburg, Rusya, 7 - 09 Nisan 2015, ss.634

Propolis, Arı sütü, Polen ve Çeşitli Bal Örneklerinin Antioksidan Aktivitelerinin Karşılaştırılması

İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, Niğde, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.230

Kanatlılardan E.coli O157 İzolasyonu Üzerine Çalışmalar.

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Aydın, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2012, ss.328-329

Detection of Salmonella spp. contamination on chicken carcasses by culturel and PCR methods comparatively.

2th International Congress on Food and Nutrition, TUBITAK (MAM), Istanbul/TURKEY, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2007

Research of nitrate and nitrite level in water supply in Kayseri.

2th International Congress on Food and Nutrition, TUBITAK (MAM), Istanbul/TURKEY, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2007, ss.139

Research on the Existence of Enterohemorrhagic Esherıchıa coli O157:H7 in Raw Meat Balls Put on Sale in Kayseri Province.

7th National Congress of Veterinary Microbiology., Antalya, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2006, ss.132-133

Importance of Probiotics for Human Health

2thNational Congress of Veterinary Food Hygiene, İstanbul/TURKEY,, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2006, ss.5528-0

Kitap & Kitap Bölümleri

Süt Proteinleri

Süt ve süt ürünleri, Atasever, Mustafa, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.57-71, 2019