Green Synthesis of Ag and Ag@GO Nanocomposite Using Rose Extract and Evaluation of It’s Antimicrobial Activities


KOCA F. D. , ÜLGER İ. , DEMİREZEN YILMAZ D. , ERTAŞ ONMAZ N. , KALİBER M. , DUMAN F. , ...Daha Fazla

Uluslarası Ekoloji Sempozyumu, 19 - 23 Haziran 2018, sa.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri