Investıgatıon Of Escherıchıa Colı O157:H7 By Ims-Pcr Tecnıques In PoultrySlaughterıng Stages


ERTAŞ ONMAZ N. , geçer a.

5. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Konya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye