Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ocak 2013 Tez Savunma (Doktora)

  Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Niğde ilinde sat

 • Eylül 2011 Akademik Personel Sınavı

  Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

  Veteriner Besin Hijyeni ve Teknoloji

 • Haziran 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Veteriner Mikrobiyoloji

 • Mayıs 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Veteriner Hayvan Besleme Bölümü

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2012 - 2013 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

  Yardımcı Editör

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2012 Foodborne Pathogens

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi