Arcobacter


GÖNÜLALAN Z., ERTAŞ ONMAZ N.

Türkiye Klinikleri, vol.1, no.3, pp.42-48, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 1 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri
  • Page Numbers: pp.42-48
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Arcobacter is a member of Epsilonproteobacteria class, Gram negative, commanly S
shaped, curved, non spor forming and motile microorgansims. Arcobacter, initially named as aerotolerant Campylobacter, differ from campylobacters by their ability to grow under both aerobic conditions at 15-30 °C temperature and having different fatty acid profile. Nowadays, it was reported that although 15 Arcobacter specieshave been found, onlyA. butzleri, A. cryaerophilus and A. skirrowii were related to gastrointestinal infections. Most of Arcobacter species were susceptible to nalidixic acid. The susceptibility to cephalothin were variable. The agent was mostly found in poultry meats. Followed by pork and beef as well. The most common symptoms of Arcobacter infection in humans is associated with acute watery diarrhea, abdominal pain, nausea and vomiting. In this rewiev, the literature information about the general features ofArcobacter species, the pathogenecity, the sources of contamination, causing diseases and prevention methods in human
and animal were presented.

Epsilonproteobacteria sınıfı içerisinde yer alan Arcobacter’ler, Gram negatif, genellikle S şekilli,kıvrımlı, sporsuz ve hareketli mikroorganizmalardır. Daha önceleri aerotolerant Campylobacter olarak adlandırılan Arcobacter’ler aerobik ortamda 15-30 °C sıcaklıkları arasında gelişebilmeleri ve yağ asidi profillerinin farklı olması ile Campylobacter’lerden ayrılırlar. Günümüzde 15 Arcobacter türü olduğu bildirilmiş olmasına rağmen bu türlerden sadece A. butzleri, A.cryaerophilusve A. skirrowii’nin gastrointestinal hastalıklar ile ilgili olduğu belirtilmiştir. Arcobactertürlerinin çoğunluğu nalidiksik aside duyarlıdır. Sefalotine duyarlılık ise değişkendir. Etkenen fazla tavuk etlerinde bulunmaktadır. Bunu sırası ile domuz eti ve sığır eti takip eder. İnsanlardaArcobacter enfeksiyonlarında en yaygın belirtiler akut sulu diyare ile ilişkili olarak, karın ağrısı,mide bulantısı ve kusmadır. Bu derlemede, Arcobacter türlerinin genel özellikleri, hayvan ve insanlarda patojenitesi, bulaşma kaynakları, yol açtığı hastalıklar ve korunma yöntemleri hakkında literatür
bilgileri sunulmuştur.