Prof.Dr.

Vehbi GÜNEŞ


VETERİNER FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

E-posta: vgunes@erciyes.edu.tr
Diğer E-posta: gunesvehbi@hotmail.com
İş Telefonu: +90 352 207 6666 Dahili: 29625
İş Telefonu: +90 352 338 2272 Dahili: 29625
Fax Telefonu: +90 352 337 2740
Web: http://aves.erciyes.edu.tr/vgunes/

Eğitim Bilgileri

1995 - 1999

1995 - 1999

Doktora

Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları, Türkiye

1989 - 1994

1989 - 1994

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1999

1999

Doktora

Köpeklerde Deneysel Ethylene Glycol ile Oluşturulan Akut Toksikasyonların Değişik Alkol Türevleri ile Tedavi Denemeleri

Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Klinik Bilimler, Veteriner İç Hastalıkları

Akademik Unvanlar / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner

Yönetimsel Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

DEKAM Müdürü

Erciyes Üniversitesi

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner

2012 - 2018

2012 - 2018

Senato Üyesi

Erciyes Üniversitesi

2010 - 2012

2010 - 2012

Enstitü Müdür Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yönetilen Tezler

2012

2012

Doktora

Deneysel Ketozis Oluşturulan Koyunlarda parenteral Lipit Emülsiyonlarının Tedavi Edici Etkilerinin Araştrılması

GÜNEŞ V.

R.Kıyıcı(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

Koyunlarda Doğum Öncesi ve Sonrası Haptoglobin Düzeylerinin Araştırılması

GÜNEŞ V.

İ.Ünal(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

Sığırlarda Şap Hastalığına Bağlı Kalp Kası Hasarının Teşhisinde Serum Kardiyak Troponın-I Düzeylerinin Araştırılması

GÜNEŞ V.

H.Akın(Öğrenci)

2007

2007

Yüksek Lisans

Kuzuların Beyaz Kas Hastalığına Bağlı Kalp Kası Hasarının Teşhisinde Kardiyak Troponın-I Ve Troponın-T Kitlerinin Kullanımı.

GÜNEŞ V.

B.Sugen(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

A Case Report: Recurrent Cystitis in A Mare

ONMAZ A. C. , ATALAN G. , Pavaloiu A. N. , GÜNEŞ V. , van den Hoven R.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.19, 2013 Özet

2009

2009

Dairy farming in Kars district, Turkey: III. Neonatal calf health

Erdogan H. M. , Unver A., Citil M. , GÜNEŞ V. , Arslan M. O. , Tuzcu M., et al.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.33, ss.185-192, 2009 Özet

2008

2008

Protective Effects of L-carnitine on Doxorubicine Induced Cardiomyopathy in Rabbits

Citil M. , Erdogan H. M. , Uzlu E., Atakisi E., GÜNEŞ V. , TUZCU M., et al.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.14, ss.229-235, 2008 Özet

2007

2007

The prevalence of bovine tuberculosis in kars district analyzed by PER

Unver A., Atabay H. I. , Gunes V. , Citil M., Erdogan H. M.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.13, ss.27-31, 2007 Özet

2006

2006

Investigation of the coagulation profile in calves with neonatal diarrhoea

Gokce G., Gokce H. B. , Erdogan H. M. , Gunes V. , Citil M.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.30, ss.223-227, 2006 Özet

2004

2004

Dairy cattle farming in Kars district, Turkey: II. Health status

Erdogan H., Gunes V. , Citil M. , Unver A.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.28, ss.745-752, 2004 Özet

2004

2004

Dairy cattle farming in Kars district, Turkey: I. Characteristics and production

Erdogan H., Citil M. , Gunes V. , Saatci M.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.28, ss.735-743, 2004 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Sığırların Respiratuvar Sinsitial Virus Enfeksiyonu

KELEŞ I. , VAROL K., GÜNEŞ V. , ONMAZ A. C. , KARACA BEKDİK I. , EKİNCİ G.

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, cilt.3, ss.167-172, 2017
Link

2016

2016

Hypocalcemic Seizure in a African Grey Parrot

VAROL K. , ULUSAN M., EKİNCİ G. , KARACA BEKDİK I. , GÜNEŞ V. , KELEŞ I. , et al.

KOCATEPE VETERİNARY JOURNAL, no.1, ss.51-53, 2016
Link

2015

2015

Kuzularda Viral İshaller

GÜNEŞ V. , VAROL K. , KELEŞ I. , ONMAZ A. C. , ULUSAN M., EKİNCİ G.

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, no.3, ss.72-80, 2015

2015

2015

Barsaklarda Patolojik Vaziyet Değişiklikleri

KELEŞ I. , GÜNEŞ V. , ONMAZ A. C. , VAROL K. , KARACA BEKDİK I. , ULUSAN M., et al.

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, no.2, ss.39-43, 2015

2014

2014

Koyunlarda Doğum Öncesi ve Sonrası Haptoglobin Düzeylerinin Araştırılması.

Ünal İ., GÜNEŞ V. , Oruç E.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.81-87, 2014

2013

2013

Kedilerin Alt Üriner Kanal Hastalıkları (Kedi Ürolojik Sendrom)

GÜNEŞ V. , ULUSAN M.

Türkiye Klinikleri, J Vet Sci, cilt.4, ss.24-31, 2013

2013

2013

Kedilerin Alt Üriner Sistem Hastalıkları (Kedilerde Ürolojik Sendrom)

GÜNEŞ V. , ULUSAN M.

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri, cilt.4, no.2, ss.24-31, 2013

2013

2013

Neonatal Buzağıların Solunum Sistemi Hastalıkları

GÜNEŞ V. , Onmaz A. C. , ULUSAN M.

Türkiye Klinikleri, J Vet Sci, cilt.4, ss.86-94, 2013

2012

2012

Mineral Composition of uroliths in cattle in the region of Kayseri

ONMAZ A. C. , ALBASAN H., Lulich ., Osborne C., GÜNEŞ V. , SANCAK A. A.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, ss.175-181, 2012

2009

2009

Bir köpekte Kuyruk Orjinli Metastazik Karsinosarkom Olgusu

GÜNEŞ V. , ATASEVER A. , ATALAN G. , ONMAZ A. C.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.23, no.2, ss.111-115, 2009

2009

2009

Kangal ırkı bir köpekte Oral Fibrosarkom Olgusu

ATALAN G. , ATASEVER A. , Yavuz Ü., GÜNEŞ V. , ONMAZ A. C.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.23, no.3, ss.167-169, 2009

2006

2006

Sığır Atıklarından İzole Edilen Brucella Türlerinin RAPD-PCR ile Genotiplendirilmesi

Unver A., Erdoğan H., Atabay H. I. , Şahin M., GÜNEŞ V. , Çitil M., et al.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.12, ss.121-127, 2006

2004

2004

Neonatal Buzağı İshallerinde Kriptosporidium ve Eimeria Enfeksiyonlarının Rolü

Çitil M., Arslan M., GÜNEŞ V. , Erdogan H. M.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.10, ss.59-64, 2004

2003

2003

Frequency Of Rotavirus And Coronavirus In Neonatal Calves In Kars District

Erdoğan H., Ünver A., GÜNEŞ V. , Çitil M.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.9, ss.65-68, 2003

1998

1998

Bir Köpekte Divertikulum Rekti Olgusu

Okumuş Z., ATALAN G. , Erdoğan H., GÜNEŞ V.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.4, ss.103-108, 1998

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Ultrasonographic Evaluation Of Abdominal Cavity In Cattle With Gastrointestinal Disorders Brought From Kayseri Province

GÜNEŞ V. , KELEŞ I. , ÇİTİL M. , ONMAZ A. C. , EKİNCİ G. , TÜFEKCİ E.

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 September 2018, ss.13-21

2017

2017

BİR KÖPEKTE VOLVULUS OLGUSU

VAROL K., YONEZ M. K. , EKİNCİ G. , ATALAN G. , GÜNEŞ V. , ALPMAN U.

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 10 - 13 October 2017

2016

2016

A Case of Atresia ani in an Anatolian Water Buffalo calf

VAROL K. , ATALAN G. , GÜNEŞ V. , Alpman U.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES Selcuk University, Konya, Türkiye, 21 - 23 October 2016, ss.222
Link

2016

2016

Chocolate Intoxication in a Budgerigar

VAROL K. , EKİNCİ G. , GÜNEŞ V. , KELEŞ I. , ONMAZ A. C.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES Selcuk University, Konya, Türkiye, 21 - 23 October 2016, ss.223
Link

2016

2016

High Serum LDH Activity in Cows Suffering from Acute Pathological Obstructive Changes in Intestine: Three Clinical Cases

EKİNCİ G. , VAROL K. , ULUSAN M., GÜNEŞ V. , ATALAN G. , EROL H. , et al.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES Selcuk University, Konya, Türkiye, 21 - 23 October 2016, ss.221
Link

2016

2016

A case of neonatal calf with Meningitis associated with Streptococcus gallolyticus infection

GÜNEŞ V. , ÇAKIR BAYRAM L. , ABAY S. , KELEŞ I. , ONMAZ A. C. , VAROL K. , et al.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES Selcuk University, Konya, Türkiye, 21 - 23 October 2016, ss.220
Link

2016

2016

AN UNUSAL ABDOMİNAL TUMOR IN A DOG LEIOMYOSARCOMA OF THE MESENTERY

ÇAKIR BAYRAM L. , TAŞDEMİR A., KARAMAN H., ATALAN G. , GÜNEŞ V. , EROL H. , et al.

Proceedings Days Of veterinary medicine 2016, 22 - 24 September 2016

2016

2016

HISTOLOGICAL and IMMUNOHISTOCHEMICAL FEATURES of a PLURIVISCERAL METASTATIC MAMMARY CARCINOSARCOMA in a DOG

ÇAKIR BAYRAM L. , MILLANTA F., TAŞDEMİR A., ROCCHIGIANI G., KARAMAN H., GÜNEŞ V. , et al.

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES AND TECHNICS, 25 - 29 August 2016

2015

2015

D-DIMER LEVELS IN CATTLE NATURALLY INFECTEDWITH THEILERIA

GÜNEŞ V. , ONMAZ A. C. , KELEŞ I. , VAROL K. , ULUSAN M., EKİNCİ G.

International Conference on Science, Ecology and Technology, Vienna, Avusturya, 25 - 28 August 2015, ss.162

2015

2015

Bir koyun sürüsünde imidokarp uygulamasına bağlı zehirlenme vakaları: 5 vaka

ULUSAN M., VAROL K. , EKİNCİ G. , GÜNEŞ V. , KELEŞ I. , ONMAZ A. C.

11. VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 21 - 25 May 2015, ss.206-207

2015

2015

Amerikan Cocker Spaniel Irkı Bir Köpekte Megakolon Olgusu

GÜNEŞ V. , KELEŞ I. , ONMAZ A. C. , VAROL K. , EROL H. , ULUSAN M., et al.

11.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Samsun, Türkiye, 21 - 24 May 2015, ss.178-179

2015

2015

Afrika Kırmızı Kuyruklu Papağanında Hipokalsemik Bayılma Olgusu

VAROL K. , ULUSAN M., KARACA BEKDİK I. , EKİNCİ G. , GÜNEŞ V. , KELEŞ I. , et al.

11. VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 21 - 24 May 2015, ss.148

2014

2014

What do we know about equine microarray expression studies?

ULUSAN M., GÜNEŞ V.

World Equine Veterinary Association Intermediate Equine Congress, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 September 2014, ss.44-45

2013

2013

Bir Köpekte Karşılaşılan Allopecia X Şüphesi

GÜNEŞ V. , KELEŞ I. , ONMAZ A. C. , ULUSAN M.

Uluslararası Katılımlı 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 June 2013, ss.100

2013

2013

Simmental ırkı bir buzağıda özefagus obstruksiyonu olgusu ve operatif tedavisi

ATALAN G. , EROL M. , DOĞAN Z., GÜNEŞ V.

Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 06 January 2013, ss.1

2011

2011

Sağlıklı ve Kalp Hastalıklı Köpeklerde Kalp Kökenli Troponin Düzeylerinin Araştırılması

GÜNEŞ V. , UYANIK F., EREN M. , KİBAR M. , ASLAN Ö. , ONMAZ A. C.

IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Side-Antalya, Antalya, Türkiye, 1 - 04 May 2011, ss.310

2008

2008

The Effect of Oxfendazole+Oxyclozanid Treatment on Parasite Burden and Metabolic Status of Sheep

GÜNEŞ V. , İNCİ A. , UYANIK F., YILDIRIM A. , ALTUĞ N., EREN M., et al.

XXV Jubilee World Buiatrics Congress, Macaristan, 1 - 04 July 2008, ss.123-124

2008

2008

"Types of Bovine Uroliths in Turkey, U.S.A., and Canada

ONMAZ A. C. , ALBASAN H., Osborne C., Lulich ., Ulrich L., Koehler ., et al.

XXV Jubilee World Buiatrics Congress, Macaristan, 1 - 04 July 2008, ss.172

2008

2008

The Effect Of Oxfendazole + Oxyclozanide in Different Formulations on Parasite Burden and Metabolic Status of Sheep

GÜNEŞ V. , İNCİ A. , UYANIK F., YILDIRIM A. , ALTUĞ N., EREN M. , et al.

XXV. Jubilee World Buiatrics Congress, Budapest, Hungary, Macaristan, 1 - 04 July 2008, ss.0-763

2008

2008

The Use of Infrared Thermography (IRT) in Detecting Lameness in Dairy Cows

Gelfert C., ONMAZ A. C. , ATALAN G. , GÜNEŞ V. , DÜZLER A. , NUR İ. H. , et al.

XXV Jubilee World Buiatrics Congress, Macaristan, 1 - 04 July 2008, ss.218

2008

2008

Kangal Irkı Bir Köpekte Maxillar 2. Molar Diş Bölgesinden Kaynaklanan Fibrosarkom olgusu

ATALAN G. , ATASEVER A. , Yavuz Ü., GÜNEŞ V. , ONMAZ A. C.

IV. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 1 - 04 May 2008, ss.57

2007

2007

Kars yöresinde sığır tüberkülozunun yaygınlığının pot mortem PCR analizi ile belirlenmesi

UNVER A., ATABAY H. İ. , GUNES V. , ÇİTİL M. , ERDOGAN H. M.

7. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 September 2007, ss.18

2006

2006

Neonatal buzağılarda solunum sistemi problemi

ERDOGAN H. M. , UNVER A., ÇİTİL M. , GUNES V.

Solunum sistemi hastalıkları sempozyumu- Bursa, Bursa, Türkiye, 14 - 16 April 2006, ss.79-84

2005

2005

Sığır atıklarından izole edilen Brucella türlerinin PCR-RAPD ile genotiplendirilmesi

UNVER A., ERDOGAN H. M. , ATABAY H. İ. , ŞAHİN M., GUNES V. , ÇİTİL M. , et al.

6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Kars, Türkiye, 4 - 07 July 2005, ss.17

2005

2005

Tavşanlarda Doxorubucin ile oluşturulan kardiyomiyopatilerde L-karnitin’in etkisi

ÇİTİL M. , GUNES V. , TUZCU M., UZUN M., UZLU E., ATAKISI E., et al.

6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Kars, Türkiye, 4 - 07 July 2005, ss.46

2005

2005

Sığır venöz kanında bekletme ve depolama ısısının kan gazları ve asit baz değerleri üzerine etkisi

GOKCE G., ÇİTİL M. , GUNES V. , ATALAN G.

6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Kars, Türkiye, 4 - 07 July 2005, ss.22

2003

2003

Kars yöresi süt sığırlarının sağlık durumları

ERDOGAN H. M. , GUNES V. , ÇİTİL M. , UNVER A.

5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Van, Türkiye, 2 - 05 July 2003, ss.21

2003

2003

Neonatal buzağı hastalıkları

ERDOGAN H. M. , UNVER A., ARSLAN M. O. , ÇİTİL M. , GUNES V.

5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Van, Türkiye, 2 - 05 July 2003, ss.23

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Köpek ve Kedilerin Klinik Hekimliği

Çitil M. , Güneş V. , Keleş İ., Onmaz A. C.

Sinir Sistemi ve Kas Bozuklukları, Nuri Altuğ, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.545-635, 2019
Link

2019

2019

At Hekimliği

Güneş V.

Dolaşım Sistemi Hastalıkları, Prof. Dr. Ender YARSAN, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.517-562, 2019
Link

2004

2004

Veteriner Acil Klinik (İlkyardım, Transport, İlk Müdahale)

GÜNEŞ V.

Zehirlenmelerde Acil Klinik Yaklaşım, Özaydın İ., Editör, Eser Ofset Matbaacılık, Erzurum, ss.291-298, 2004

2004

2004

Veteriner Acil Klinik (İlkyardım, Transport, İlk Müdahale)

GÜNEŞ V.

Acil Kardiyovasküler Problemler: Kedi ve Köpek, Özaydın İ., Editör, Eser Ofset Matbaacılık, Erzurum, ss.215-222, 2004

Desteklenen Projeler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Deneysel Etilen Glikol Zehirlenmesi Oluşturulan Ratlarda Kalp Kası Hasarının Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

GÜNEŞ V. (Yürütücü) , DOĞAN B.

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Deneysel Metabolik Sendrom Oluşturulan Tavşanlarda Kekik Otu Thymus vulgaris Yağı ve Thymol ün İmmunojenik Aktivitelerinin Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

GÜNEŞ V. (Yürütücü) , EKİNCİ G.

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Köpeklerde Trakeabronkoskopi ile Bronkoalveoler Lavaj Sıvısında Solunum Sistemi Hastalıklarının Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KARACA BEKDİK I. (Yürütücü) , BAŞBUĞ O., EROL H. , EKİNCİ G. , VAROL K. , GÜNEŞ V. , et al.

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

İNTRATRAKEAL SODIUM CROMOGLYCATE UYGULAMASININ PARENTERAL CEFTIOFUR HYDROCHLORIDE İLE BİRLİKTE SIĞIRLARIN ALT SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDEKİ ETKİNLİĞİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

GÜNEŞ V. (Yürütücü) , UYAN O. B.

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

İSHALLİ NEONATAL BUZAĞILARDA Corynebacterium cutis LİZATI?nın TEDAVİ ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

GÜNEŞ V. (Yürütücü) , ŞERBETÇİ M. F.

2017 - 2018

2017 - 2018

DENEYSEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ALT YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

GÜNEŞ V. (Yürütücü) , ÜLGER I. , SARIÖZKAN S.

2016 - 2018

2016 - 2018

Tavşanlarda Candida albicans ile deneysel olarak oluşturulan keratitisin tedavisinde ozon tedavisinin etkinliğinin araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KELEŞ I. (Yürütücü) , GÜNEŞ V. , ATALAY M. A. , KARACA BEKDİK I. , EKİNCİ G. , ÇAKIR BAYRAM L. , et al.

2016 - 2017

2016 - 2017

KÖPEKLERDE DİSTEMPER HASTALIĞININ DDİMER DÜZEYLERİ VE KOGULASYON PROFİLLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

GÜNEŞ V. (Yürütücü) , YAĞCI A. A.

2015 - 2017

2015 - 2017

BUZAĞI İSHALLERİNE KARŞI AŞILANAN GEBE DÜVELERDE Corynebacterium cutis LİZATI’NIN KOLOSTRUM İMMUNGLOBULİN G DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

GÜNEŞ V. (Yürütücü) , ÇALIK H.

2007 - 2014

2007 - 2014

"BUZAĞILARDA GÖZLENEN EKLEM YANGILARININ DÜŞÜK FREKANSLI LAZER ve DMSO İLE SAĞALTIMININ KARŞILAŞTIRILMASI"

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ATALAN G. (Yürütücü) , ASLAN Ö. , NUR İ. H. , GÜNEŞ V. , APAYDIN N. , KİBAR M.

2013 - 2013

2013 - 2013

10. ULUSAL VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ (Uluslararası Katılımlı)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

GÜNEŞ V. (Yürütücü) , KELEŞ İ. , ASLAN Ö. , ONMAZ A. C.

2009 - 2013

2009 - 2013

DENEYSEL KETOZİS OLUŞTURULAN KOYUNLARDA PARENTERAL LIPIT EMÜLSİYONLARININ TEDAVİ EDİCİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

GÜNEŞ V. (Yürütücü) , ŞIKLAROĞLU R. K.

2009 - 2009

2009 - 2009

SIĞIRLARDA ŞAP HASTALIĞINA BAĞLI KALP KASI HASARININ TEŞHİSİNDE SERUM KARDİYAK TROPONINİ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

GÜNEŞ V. (Yürütücü) , AKIN H.

2007 - 2009

2007 - 2009

Koyunlarda Deneysel Oluşturulan Akut Rumen Asidozunda Oksidatif Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi ve Dimetli Sulfoksitin Tedavideki Etkinliğinin Araştırılması

TÜBİTAK Projesi

ÇAM Y. (Yürütücü) , ÇAM Y., GÜNEŞ V. , KANBUR M. , ERASLAN G.

2007 - 2009

2007 - 2009

DENEYSEL AFLATOKSİKOZİS OLUŞTURULAN TAVŞANLARDA TÜRK PROPOLİSİNİN ANTİOKSİDAN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÇAM Y. (Yürütücü) , ERASLAN G. , KANBUR M. , SİLİCİ S. , ASLAN Ö. , BEYAZ L. , et al.

2007 - 2008

2007 - 2008

KUZULARIN BEYAZ KAS HASTALIĞINA BAĞLI KALP KASI HASARININ TEŞHİSİNDE KARDİYAK TROPONIN-I VE TROPONIN-T KİTLERİNİN KULLANIMI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

GÜNEŞ V. (Yürütücü) , SUGEN B.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Tarım ve Teknik

Yayın Kurul Üyesi

2015 - 2015

2015 - 2015

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE

Yardımcı Editör

2015 - 2015

2015 - 2015

TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ

Yardımcı Editör

2013 - 2013

2013 - 2013

Türkiye Klinikleri Journal Veterinary Science

Özel Sayı Editörü

2012 - 2013

2012 - 2013

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Yardımcı Editör

2010 - 2013

2010 - 2013

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Yardımcı Editör

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Temmuz 2014

Temmuz 2014

2nd Int. vetcamp Saarlouis 2014 – Career Orientation Days and Open Air Conference

Saarlouis

Eylül 2013

Eylül 2013

31st World Veterinary Congress, 150th Anniversary of the World Veterinary Association

PRAG

Ağustos 2013

Ağustos 2013

1st International Vetcamp Career Orientation Days and Open Air Conference

Saarlouis

Bilimsel Hakemlikler

Şubat 2015

Şubat 2015

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2015

Şubat 2015

The Veterinary Journal

SCI Kapsamındaki DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 226

h-indeksi (WOS): 9