Koyunlarda Doğum Öncesi ve Sonrası Haptoglobin Düzeylerinin Araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: İbrahim Ünal

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Vehbi GÜNEŞ