İSHALLİ BUZAĞILARDA ETİYOLOJİK VE PREDİSPOZE FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI


Keleş İ. , Güneş V. , Aslan Ö. , Çitil M. , Onmaz A. C. , Karaca Bekdik İ. , ...Daha Fazla

1. ULUSLARARASI MALATYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.2, ss.310-311

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Cilt numarası: 2
  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.310-311

Özet

Bu çalışma, farklı ırklara ait ishalli buzağılarda ishalin etiyolojisi ve predispoze kılan faktörleri belirlemek için Ocak 2016 ve Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Etiyolojik ajanları belirlemek ve predispoze faktörleri ortaya koymak için bu çalışmada toplam 270 ishali buzağı kullanıldı. Bu buzağılar, Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği’ne Kayseri ilinin farklı bölgelerinden ve çevre illerden getirildi. İshalin etiyolojik ajanları hızlı tanı kitleri ile araştırıldı (Bionote, Güney Kore). Bu araştırma sonucunda 270 ishalli vakanın; % 10’u (27) Rotavirüs, % 14.1’i (38) Coronavirus, % 8.5’i (23) Rota+Coronavirus, % 15.6’sı (42) Escherichia Coli, % 1.5’i (4) E. coli+Coronavirus, % 0.4’ü (1) E. coli+Rota+Coronavirus, % 2.6’sı (7) E. Coli+Rotavirus, % 18.1’i (49) Cryptosporidia, % 1.1’i (3) Cryptosporidia+Coronavirus, % 9.3’ü (25) Cryptosporidia+Rotavirus olarak bulundu. İlaveten, barınak cinsine göre; % 85,18'i (270'in 230'u) geleneksel, % 14,82'si (40) ise modern işletme tipinde idi. Kolostrum alım durumu bakımından; % 7.4'ü (20) kolostrum hiç almadığı, % 11.2'sinin (30) kolostrumu yetersiz aldığı ve % 81.48'inin ise (200) yeterince ve zamanında kolostrum aldığı tespit edildi. Ek olarak, ishalli buzağıların annelerinin % 36.66'sının (99) aşılanmış olduğu, % 63.34'ünün ise (171) alınan anamneze göre aşılanmadığı belirlendi.

Yukarıdaki verilen bulgular ile buzağılarda ishalin etiyolojisinde rol oynayan etkenler ile predispoze faktörler ortaya konmuştur. Bu bulgular sadece klinisyenler ve araştırmacılar için değil aynı zamanda hayvan sağlığı uzmanları, politika yapıcılar, çiftçi vs için de çok önemli bilgilerdir. Ülkemizin farklı yörelerinde ishalin etyolojisi ve predispozisyon yaratan faktörlerle ilgili ayrıca çalışmalar yapılmalıdır. Çünkü özellikle etiyolojik faktöler yöresel farklılık arzedebilir. Bu nedenle, her alana spesifik önlemler alınabilir.