DENEYSEL KETOZİS OLUŞTURULAN KOYUNLARDA PARENTERAL LIPIT EMÜLSİYONLARININ TEDAVİ EDİCİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


GÜNEŞ V. (Yürütücü) , ŞIKLAROĞLU R. K.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2009 - 2013

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Şubat 2009
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2013