Deneysel Ketozis Oluşturulan Koyunlarda parenteral Lipit Emülsiyonlarının Tedavi Edici Etkilerinin Araştrılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: Reyda Kıyıcı Şıklaroğlu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Vehbi GÜNEŞ