Kuzuların Beyaz Kas Hastalığına Bağlı Kalp Kası Hasarının Teşhisinde Kardiyak Troponın-I Ve Troponın-T Kitlerinin Kullanımı.


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: Bayram Sugen

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Vehbi GÜNEŞ