Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Matrilineal and Patrilineal Genetic Continuity of Two Iron Age Individuals from a Pazyryk Culture Burial

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN GENETICS, cilt.19, sa.1, ss.29-47, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kıbrıs Ağızlarında Kullanılan Birtakım Alışılmadık Ekler ve Türemiş Kelimeler

Kıbrıs Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi, cilt.3, sa.7, ss.3-15, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Günümüzde Kuzey ve Kuzey Batı Çin’de Konuşulan Çin – Tibet Dilleri Dışındaki Dillerin Durumu II Altay Dilleri 2 – Tunguzca

KARE - Uluslararası Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi, sa.9, ss.244-314, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

GÜNÜMÜZDE MOĞOL – TUNGUZ ORTAKYAŞARLIĞI

Zeitschrift für die Welt der Türken, cilt.12, sa.1, ss.37-54, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kumuklar ve Dilleri

Tehlikedeki Diller Dergisi Türk dilleri, cilt.10, sa.16, ss.123-149, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Günümüzde Rus Kuzeyinin Küçük Halkları ve Dil Durumları I: Samoyetler ve Samoyetçe 1 - Nenets Samoyetleri ve Nenets Samoyetçesi

Tehlikedeki Diller Dergisi Türk Dilleri, cilt.10, sa.16, ss.1-36, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Some thoughts on the disappearance of some varieties of Samoyedic

Sibirskie İsslevodania / Siberian Research, cilt.1, sa.1, ss.116-121, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tarih Boyunca Altay Halkları Arasındaki Geçişkenlik

Uluslararası İdil - Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.83-94, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tarih İçinde Yunanistan’da Türk Dili: Hun-Avar-Bulgar Dönemi

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.58, sa.2, ss.429-448, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sociolinguistic Notes on a Samoyedic Speaking Northern People: Nenets and Their Language

Tehlikedeki Diller Dergisi Türk Dilleri, cilt.6, ss.41-68, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Lehçelerinin Kafkasya'da Lingua Franca Olma Sebepleri Üzerine Düşünceler

Yeni Türkiye, sa.101, ss.122-128, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Lehçelerinin Kafkasya’xxda Lingua Franca Olma Sebepleri Üzerine Düşünceler

Yeni Türkiye, sa.101, ss.122-128, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aya Androniko’nun İslami Balbalları: Kıbrıs Yeşilköy’de Bulunan Bazı Mezar Taşları Üzerine Toplum-Dilbilimlik Düşünceler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, sa.57, ss.179-196, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AYA ANDRONİKO’NUN İSLAMİ BALBALLARI: KIBRIS YEŞİLKÖY’DE BULUNAN BAZI MEZAR TAŞLARI ÜZERİNE TOPLUM-DİLBİLİMLİK DÜŞÜNCELER

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, sa.57, ss.179-196, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜÇ ÜLKEYE BÖLÜNMÜŞ ÇOK DİLLİ BİR HALK: HAMNİGANLAR VE DİL DURUMLARI

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.5, sa.10, ss.155-170, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bakü’de Bulunan Üç Derbendnâme Nüshası Üzerine

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.30, sa.41, ss.97-108, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KIBRIS AĞIZLARINDA KULLANILAN GUDURU KELİMESİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

Diyalektolog - Ağız Araştırmaları Dergisi, cilt.2014, sa.8, ss.7-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kıbrıs Ağızlarında Kullanılan 'guduru' Kelimesi Üzerine Bazı Düşünceler

Diyalektolog - Ağız Araştırmaları Dergisi, sa.2014, ss.7-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Gevher Nesibe Hospital and Medicine Madrasah

Theiris Journal, cilt.2016, sa.4, ss.101-102, 2016 (Hakemsiz Dergi)

The Gevher Nesibe Hospital and the Medicine Madrasah

Theiris Journal, cilt.2016, sa.4, ss.101-102, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Tarihte Türk Ermeni Temasları Sonucunda Ortaya Çıkmış Bir Halk: Ermeni Kıpçakları veya Gregoryen Kıpçaklar

Yeni Türkiye - Kafkaslar Özel Sayısı, sa.78, ss.542-556, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihte Türk Ermeni Temasları Sonucunda Ortaya Çıkmış Bir Halk Ermeni Kıpçakları veya Gregoryan Kıpçaklar

Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, ss.253-272, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XX. Yüzyılın Başında Gönüllü Bir Türkleşme Örneği Olarak Dağıstan

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI, sa.45, ss.151-166, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ YAZIMININ BAŞLICA SORUNLARI ÜZERİ NE BİRKAÇ SÖZ

Zeitschrift für die Welt der Türken, sa.5, ss.169-176, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kafkasya'da Türk Lehçelerinin Fonksiyonları

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI, sa.36, ss.163-188, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğumla İlgili Bazı Adetler Bağlamında Kıbrıs Türklerinin Etnik Kökeni Üzerine Düşünceler

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, sa.8, ss.2041-2052, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DOĞUMLA İLGİLİ BAZI ÂDETLER BAĞLAMINDA KIBRIS TÜRKLERİNİN ETNİK KÖKENİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER.

Tukish Studies, cilt.8, sa.8, ss.2041-2052, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kıbrıs Ağızlarındaki Geçmiş Zaman Ekleri ve Bu Eklerin İşlevleri Üzerine Birkaç Not

Diyalektolog–Ağız Araştırmaları Dergisi, sa.6, ss.41-51, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Günümüzde Kuzey ve Kuzey Batı Çin’de Konuşulan Çin-Tibet Dilleri Dışındaki Dillerin Durumu I Altay Dilleri 1 - Moğolca

Turkish Studies. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.7, sa.4, ss.3301-3335, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kıbrıs’ta Türkler Tarafından Konuşulan Lisanın Adı Ne Olmalıdır?.

Diyalektolog–Ağız Araştırmaları Dergisi, sa.4, ss.89-103, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu’da Azer-Nefes Bir Can: Yavuz Bülent Bâkiler

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sa.31, ss.119-148, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Endonezya`da Türkçe Kökenli Üç Kelime

Bakı Devlet Üniversitesi İlahhiyyat Fakültesinin Elmi Mecmuası, sa.16, ss.99-104, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Some Notes on the History, the Culture and the Language of the Medieval Qipchaq – Cuman Turks

Caucasiology, sa.15, ss.77-114, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kıbrıslı Türklerin Kimliğine Farklı Bir Yaklaşım

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, sa.34, ss.311-326, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Linguistic Situation of Daghestan: A Historical Perspective from the Point of View of Kumyk

Azerbaijan andAzerbaijanis. The Presidium of Azerbaijan National Academy of Sciences, sa.102, ss.127-134, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkçenin Kıbrıs Ağızlarında Subjunktifler

Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, sa.2007, ss.292-295, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tonyukuk'un Dilinden Türkiye Türkçesi Ağızlarına: Kıbrıs Ağızları Örneği

Uluslararası Tonyukuk Sempozyumu, 4 - 05 Aralık 2020, ss.271-287

"Kuzey" Kavramı ve Kuzey'in Küçük Halkları

4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, Kocaeli, Türkiye, 22 Ekim 2020, ss.179-180 Creative Commons License

KIBRIS’TA OSMANLI ÖNCESİ TÜRK ASKERÎ VARLIĞI

I. Uluslararası Kıbrıs'ta Osmanlı İmparatorluğu Öncesi Türkler Sempozyumu, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 13 - 15 Mayıs 2019, ss.129-156 Creative Commons License

Türkiye’de Yapılan Türk Lehçe Çalışmalarına Dil Birliği Bağlamında Eleştirel Bir Bakış

YAZILIŞININ 950. YILI ANISINA ULUSLARARASIKUTADGU BİLİG VE TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.291-299 Creative Commons License

Kıbrıs’ta Kıpçak Varlığına Kıbrıs Ağızlarından Deliller

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019, ss.861-873 Creative Commons License

Kıbrıs Türklerinin Dillik Ataları Gerçekten İç Anadolu ve Akdeniz Sahillerine mi dayanmaktadır?

Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük I. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 21 - 24 Mart 2019, ss.41-58 Creative Commons License

Ölümle İlgili Bazı Âdetler Bağlamında Kıbrıs Türklerinin Etnik Kökeni Üzerine Düşünceler

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, cilt.3, ss.51-64

Kıbrıs’xxta Osmanlı Öncesi Türk Varlığı

2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2018, ss.739-746

Dağıstan’da Avarcanın Türkçenin Yerine Başlıca Dil Olarak İkame Ettirilme Süreci

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2018, ss.1247-1253

Kıbrıs'ta Osmanlı Öncesi Türk Varlığı

2. Uluslararası İpekyolu Akademik Araştırmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.739-746 Creative Commons License

TÜRK LEHÇELERİNİN KAFKASYA’DA LİNGUA FRANCA OLMA SEBEPLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2017, sa.101, ss.122-128

DERBENDNÂME’DE (613 NU.’LU NÜSHA) FİİLİMSİLER

IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.294-300 Creative Commons License

Tarih Boyunca Altay Halkları Arasındaki Geçişkenlik

I. Altai Culture Forum, Seoul, Güney Kore, 19 Eylül - 21 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.83-94 Creative Commons License

BELÇİKA’DA YAŞAYAN EMİRDAĞLILARIN DİLLERİNDEKİ DEĞİŞMELER

Uluslararsı Emirdağ Sempozyumu, Afyonkarahisar, Türkiye, 24 - 26 Ağustos 2017

Belçika’da Yaşayan Emirdağlıların Dillerindeki Değişmeler

ULUSLARARASI EMİRDAĞ SEMPOZYUMU, Afyon, Türkiye, 24 - 26 Ağustos 2017

Derbendname'de (613 Nu.'lu Nüsha) İsim Tamlamaları

VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017

Derbendname’xxde (613 Nu.’xxlu Nüsha) İsim Tamlamaları

VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2017

Islamic Balbals of Agios Andronikos Ethno linguisti Noteson Some Tombstones Found in Carpass Peninsula of Cyprus

The Role of Religion in Turkic Culture, Budapest, Macaristan, 9 - 11 Eylül 2015, ss.354-376

DERBENDNAME’NİN AZERBAYCAN’DA BULUNAN ÜÇ NÜSHASI VE AZERBAYCAN SAHASINA AİT KARIŞIK DİLLİ BİR METİN

ASOS I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 13-14-15 Ekim 2016 Elazığ, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.2251-2257

The Islamic Balbals of Ayios Andronikos

THE ROLE OF RELIGION IN TURKIC CULTURE /RRTC/ International Conference Budapest, Hungary 9th-11th September 2015, Budapeşte, Macaristan, 9 - 11 Eylül 2015, ss.356-374

Kitap & Kitap Bölümleri

Kıbrıs Türk Çocuk Şiirleri

Türk Dünyasından Çocuk Şiirleri, Soner Sağlam,Erol Sakallı, Editör, Bengü Yayınları, Ankara, ss.1, 2020 Creative Commons License

Dijital Kültür ve Dil

Dijital Kültür -2. Yeni Medya - Küreyerelleşme - Hibritleşme Dil-Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları, Fatih Balcı, Editör, Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, ss.17-33, 2020

Kıbrıs'a Hangi Oğuz Boyları Yerleşti?

Halk ve Bilim Arasında Bir Ömür: Prof. Dr. İsmail Görkem Armağanı, Erhan Çapraz,Recep Tek,Betül Görkem,Erol Aksoy,Uğur Başaran,Nilgün Aydın, Editör, Kömen Yayınları, Konya, ss.361-376, 2020 Creative Commons License

Erdoğan Saracoğlu (1946-?)

Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları -Dilciler- 1. Cilt, Ahmet Buran, Editör, Akçağ, Ankara, ss.499-502, 2019

Ahmet Harid Fedai (1930-2017)

Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları -Dilciler- 1. Cilt, Buran, Ahmet, Editör, Akçağ, Ankara, ss.491-498, 2019

Some Notes on the Language of Darband-Nameh

Prof. Dr. Talat Tekin Hatıra Kitabı, Cilt 2, Sertkaya Osman Fikri, Eker Süer, Şirin Hatice, Uçar Erdem, Editör, Uluslararası Türk Akademisi - Çantay, 978-605-9574-05-1, ss.1303-1310, 2017

Some Notes on the Language of Darband-Nameh

Prof. Dr. Talat Tekin Hatıra Kitabı, Cilt 2, Sertkaya Osman Fikri, Eker Süer, Şirin Hatice, Uçar Erdem, Editör, Uluslararası Türk Akademisi - Çantay, İstanbul, ss.1303-1310, 2017

Kumyks and Their Language

Tehlikedeki Türk Dilleri IIB cilt 3, Eker S., Çelik Şavk Ü., Editör, Uluslararası Türk Akademisi - Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi, Astana - Ankara, ss.15-37, 2016

Giriş

Tehlikedeki Türk Dilleri I: Kuramsal ve Genel Yaklaşımlar, Cilt 1 / Endangered Turkic Languages I: Theoretical and General Approaches, Volume 1, Süer Eker,Ülkü Şavk Çelik, Editör, Uluslararası Türk Akademisi / Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Astana, ss.16-21, 2016 Creative Commons License

Kumyks and Their Language

Tehlikedeki Türk Dilleri IIBEndangered Turkic Languages IIB, Eker Süer, Çelik Şavk Ülkü, Editör, Uluslararası Türk Akademisi/International Turkic Academy / Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Astana, ss.15-38, 2016

Ermeni (Gregoryan) Kıpçakların Etnik Kökenleri, Tarihî Gelişimleri ve Nihaî Yok Oluşları

Tarihte Türkler ve Ermeniler, Hülagü Mehmet Metin, Şaşmaz Musa, Atnur İbrahim Ethem, Karaca Taha Niyazi, Çolak Mustafa, Karacakaya Recep, Editör, Türk Tarih Kurumu, Ankara, ss.147-159, 2014

Ermeni (Gregoryan) Kıpçakların Etnik Kökenleri, Tarihî Gelişimleri ve Nihaî Yok Oluşları

Tarihte Türkler ve Ermeniler, cilt 2, Hülagü M. M., Şaşmaz M., Atnur İ. E., Karaca T. N., Çolak M., Karacakaya R., Editör, Türk Tarih Kurumu, Ankara, ss.147-159, 2014

Ansiklopedide Bölümler

HİLMÎ EFENDİ, Hasan

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.1, 2014

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar